7 frågor till SMHI: Dags att vänja sig vid extremväder?

2995
Sverige hade under 2018 den varmaste sommaren någonsin, sedan mätningarna startade i Stockholm på 1750-talet.

Den senaste tidens stormar ihop med fjolårets värmebölja ställer den oundvikliga frågan; är det dags att vi vänjer oss vid extremväder? Vi har pratat med Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Hur har klimatet förändrats de senaste åren?

– Den globala temperaturen fortsätter att stiga och det blir varmare. I framtiden bör vi därför räkna med fortsatt temperaturökning.

Vad gäller Sverige hade vi under 2018 den varmaste sommaren någonsin, sedan mätningarna startade i Stockholm på 1750-talet. Maj och juli var de månader som utmärkte sig främst med att ha temperaturer långt över normalt. Annars är det främst under vintrarna som vi sett de största förändringarna med stor ökning i medeltemperatur och en kortare vintersäsong.

Hur mäter ni detta?

När vi gör mätningarna och pratar om avvikelser utgår vi från en internationellt satt referensperiod. Den aktuella referensperioden är åren 1961-1990.

I framtiden bör vi räkna med fortsatt temperaturökning, säger professor Erik Kjellström. Foto SMHI.
Varför förändras klimatet?

– Främst handlar det om den globala uppvärmningen till följd av förstärkt växthuseffekt. Atmosfären ändras på grund av högre koncentration av växthusgaser där koldioxid, metan och freoner är några av de största bovarna. Växthuseffekten förstärks ytterligare av ökad halt av vattenånga i luften som uppstår på grund av höjda temperaturer.

– I Sverige märks klimatförändringen tydligast vintertid. När snön ligger som ett täcke på marken reflekterar den solens strålar. Men i och med temperaturökningen minskar snöns utbredning. Mer energi tas då upp av mark och hav vilket i sin tur förstärker uppvärmningen. Snötäcket har också en isolerande effekt. Under snön kan det vara betydligt varmare än ovanför. När snön försvinner stiger värmen från jorden och det blir svårt att få riktigt kalla vinterdagar.

Den stora branden sommaren 2018 i Hälsingland. Foto. Ellevio
Vad är definitionen av extremt väder?

– På SMHI brukar vi undvika att prata generellt om extremväder, det är mer en medial term. Det vi däremot tittar på är till exempel vindhastigheten eller hur stor nederbörden har varit och så gör vi jämförelser med vad som är normalt. Extremt väder handlar också ofta om vilka konsekvenser som blivit efter ett visst väder. Men dessa effekter kan skilja sig åt beroende var i landet man befinner sig. Konsekvenserna av ett häftigt skyfall kan bli betydligt värre för de som bor i en asfalterad storstad än om det drabbar mindre tätbebyggda områden där vattnet har bättre möjlighet att rinna undan.

Vad säger du som klimatprofessor. Bör vi vänja oss vid mer extremt väder?

– Ja, det bör vi. Temperaturökningen med varmare somrar och mildare vintrar kommer att fortsätta. Lågtrycken, som har stor påverkan på vårt väder, kommer troligen att ta en något nordligare bana. Globalt sett verkar det bli färre lågtryck men med ökad styrka.

Bilden visar en tornado i Kanada.

I framtiden kommer vi i Sverige troligtvis att drabbas mer av tromber och häftiga hagelskurar än vad vi är vana vid idag. Mycket som rör extremt väder och hur det kan ändras i ett varmare klimat är fortfarande osäkert och det pågår därför intensiv forskning om detta nu.

Hur kan samhället rusta sig för klimatförändringarna?

– Vi måste anpassa oss genom att planera mer långsiktigt. Några exempel kan vara hur vi bygger våra hus. Temperaturstegringar kräver bättre ventilerade hus. Husen måste vara byggda så att de klarar av den ökade nederbörden. När det gäller elen måste el-ledningar vädersäkras och grävas ner så att träden inte blåser omkull på dem. Vattendammarna måste ses över så att de inte översvämmas och brister.

Kan jag som enskild individ göra något för att bromsa utvecklingen?

– Som enskild individ kan man först och främst se över sitt koldioxidutsläpp. Det finns en mängd punkter du som enskild individ kan åtgärda. På Naturvårdsverkets och Sveriges miljömåls hemsidor finns mer information för den som vill läsa på.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför storm.