7 tips: Så använder du motorvärmaren smartast

2240

Motorvärmare till bilen är bra både för miljön och för plånboken – förutsatt att du använder den på rätt sätt. Här kommer 7 tips på hur du använder motorvärmaren på bästa sätt.

Energimyndigheten är positiv till motorvärmare och betonar i sin skrift på energimyndigheten.se att användning av värmare är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. En bil som varmstartas minskar sin bränsleförbrukning vid start med upp till en deciliter jämfört med en bil som kallstartas. Lägre bränsleförbrukning ger lägre koldioxidutsläpp. En kall motor släpper dessutom ut stora mängder andra miljö- och hälsoskadliga ämnen. Eftersom vi ofta startar bilen i närheten av där vi bor påverkar utsläppen oss själva och vår närmiljö.

Även din plånbok kan bli en vinnare eftersom värdet av den sänkta bränsleförbrukningen nästan alltid överstiger elkostnaden. Men det kan skilja en del beroende på vilken bil man har, både när det gäller hur mycket pengar man kan spara och på hur mycket utsläppen minskar.

Så använder du motorvärmaren smartast:

1.Om det är kallare än -15 grader bör motorvärmaren slås på 1,5 timmar innan du ska åka iväg. Håller sig temperaturen runt noll grader räcker det att värma bilen i en timme.

2. Ända upp till +10 grader är det lönsamt att använda motorvärmaren då  30 minuters uppvärmning före start ger en märkbar bränslebesparing.

3. Tänk på att en motorvärmare kan också bli en ren förlustaffär om du använder den fel. Kopplar du t.ex. in den på eftermiddagen och låter den sedan stå på till morgonen därpå kommer elkostnaden med stor sannolikhet att överstiga värdet av den minskande bränsleförbrukningen.

4. Det är utomhustemperaturen som ska styra hur länge en motorvärmare ska vara påslagen. En enkel och billig metod är att använda sig av ett eluttag som styrs med fjärrkontroll. Med den kan du slå på värmaren utan att behöva gå ut till bilen. Ännu enklare är det att använda en motorvärmare som är programmerbar.

5. Det finns även motorvärmare som utnyttjar det egna batteriet för att värma motorn. En fördel är då att det blir möjligt att varmstarta bilen även utan tillgång till ett eluttag. För att bilens batteri ska ha kraft kvar att starta motorn stängs motorvärmaren av om batteriet börjar förlora för mycket av sin styrka.

6. Genom att kombinera en motorvärmare med en kupévärmare får även föraren och passagerarna en varm start på resan. Men smakar det så kostar det. En kupévärmare drar normalt tre gånger mer el än en motorvärmare.Det innebär att den ekonomiska vinst som du eventuellt gör på motorvärmaren snabbt äts upp av kupévärmaren. Fundera på vid vilka tillfällen du verkligen behöver använda kupévärmaren och om det går att minimera tiden då den används.

7. Motorvärmaren minskar de lokala utsläppen av avgaser. Detta, i kombination med att den genomsnittliga elproduktionen i Sverige innebär relativt låga utsläpp, gör att det kan vara bra att använda motorvärmare ända upp till 20 plusgrader visar en studie från VTI.

Källor: Energimyndigheten, helahälsningland.se, VTI – Statens Väg- och transportforskningsinstitut