9 av 10 svenska tomater odlas med förnybar energi

617

En tredjedel av alla svenskar äter tomat i stort sett dagligen. 9 av 10 svenska tomater kommer dessutom från odlingar som värms upp med förnybar energi och där humlorna står för pollineringen. Men utbudet täcker inte efterfrågan.

Tomater är den överlägset mest populära grönsaken hos svenska folket, och speciellt svenska hållbart odlade tomater.

– Efterfrågan på svenska tomater fortsätter att öka. 6 av 10 konsumenter vill köpa svenska tomater under säsong – trots detta är knappt två av tio tomater som säljs svenska. Det finns ett glapp mellan utbudet i butik och efterfrågan, och en fantastisk potential för ökad försäljning, säger Maria Forshufvud, vd, Svenskmärkning AB, i ett pressmeddelande.

En ny undersökning visar att de tre starkaste argumenten för att välja svenska tomater är den goda smaken, att odlingen är klimatsmart och miljövänlig samt att man vill stötta svenska tomatodlare.

Smakrika svenska tomater

Sverige är ledande i utvecklingen av hållbar tomatodling. Mer än 90 procent av de svenska tomatodlingarna värms av förnybar energi – flis, pellets, jordvärme – alternativt spillvärme från annan industri. Tomatodlarna använder biologiska metoder i sin odling och humlorna står för pollineringen. Uppvärmningssystemet är direkt avgörande för hur hållbar en växthusodlad tomat är.

– En tomat som får sitta kvar längre på sin kvist smakar mer. Så de svenska tomaterna får helt naturligt mogna längre innan de kommer till grönsaksavdelningen i butiken, säger Maria Forshuvud och berättar att tomatodlingen blir alltmer variationsrik med nya spännande sorter och smakvariationer.

Fakta: svenska tomater
  • ·Över en period på lite mer 10 år har energiförbrukningen i de svenska tomatodlingarna mer än halverats samtidigt som användningen av fossila bränslen minskat med mer än 80 procent.
  • 9 av 10 svenska tomater kommer från tomatodlingar som värms upp med förnybar energi.
  • I Sverige pågår tomatsäsongen från maj till september. Men alltfler odlare testar att odla svenska året runt-tomater.

Källa: frånsverige.se