90 000 Ellevio-kunder får sänkt elnätspris

278

Den 1 januari 2019 sänker Ellevio elnätspriset för cirka 90 000 hushåll och företag på västkusten. För en villaägare innebär det sänkta kostnader med upp till 650 kronor per år.
– Vi tycker att alla våra kunder ska betala samma pris, oavsett var de bor, säger David Bjurhall, ansvarig för prisfrågor på Ellevio.

Idag är det stor skillnad i elnätspris mellan stad och landsbygd. Elnät i städerna är tätare och fler kunder är med och betalar, jämfört med områden med mycket glesbygd. Det här förändras när Ellevio utjämnar priserna mellan sina områden. I praktiken innebär det sänkta eller oförändrade priser för landsbygdsområden och mindre höjningar för kunder i Stockholmsregionen.

– Jag tycker det är en rimlig utveckling, så fungerar mycket annat i samhället. Du betalar exempelvis inte olika mycket för mobiltelefoni beroende på vart i landet du bor, säger David Bjurhall.

David Bjurhall

För majoriteten av Ellevios kunder på västkusten innebär det nu alltså en sänkning på cirka 5 procent. Totalt får cirka 90 000 kunder sänkningar. För cirka 40 000 kunder lämnas priserna oförändrade. Förklaringen är att Ellevio samtidigt gör en förändring i sitt utbud av abonnemang.

 

– Sänkningen gäller för de kunder som idag har abonnemangen Enkel, Tid, Lägenhet eller Effekt. De som inte berörs är huvudsakligen de som har abonnemanget Småförbrukare, förklarar David Bjurhall.

Stor uppgång för solceller

Ellevio har gjort stora satsningar på elnäten på västkusten under de senaste åren, och behoven av satsningar kvarstår framåt.

– Till exempel byter vi på många ställen ut luftledningar mot kablar i marken och ersätter äldre komponenter i våra ställverk med ny, modern teknik. Målet är att sänka antalet avbrott och att öka kapaciteten i elnätet där det behövs. Moderniseringen av elnätet bidrar också till att vi i Sverige kan öka andelen förnybar el som levereras till och från hushåll och företag, säger Bengt Johansson, elnätschef på Ellevio.

– Vi ser exempelvis en stark uppgång i antalet kunder som har solceller på taket, en fördubbling bara under 2018. Det ställer delvis nya krav på elnäten, något som vi måste ta höjd för när vi planerar och bygger näten, säger Bengt Johansson.

Höjning av energiskatten

Samtidigt som Ellevio genomför en prissänkning har Riksdagen beslutat om en höjning av energiskatten från 1 januari 2019. Höjningen är på 4,8 procent, vilket för en lägenhetskund innebär cirka 32 kronor per år.