Tema: Solceller

Allt du behöver veta om solceller

Går du också i sollcellstankar? Du är inte ensam. Till och med kungen installerar nu solpaneler på slottet i Stockholm. Men vad kostar det? Och vilken effekt kan man räkna med? Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna. Och bjuder också på detaljer för dig som vill fördjupa dig ännu mer.

Kungen inspekterar taket på slottet i Stockholm, för att installera solpaneler. Foto: Melker Dahlstrand, Statens Fastighetsverk.

Den 19 april tog kungen emot solcellspaneler på taket till Stockholms slott. Panelerna, som var en 70-årspresent från Statens Fastighetsverk, beräknas generera minst tolv procent av slottets årliga elförbrukning. Och den el som eventuellt blir över skickar slottet ut i Ellevios nät, vilket betyder att snart kan du som bor i Stockholm ta del av kunglig el. Slottets tak är givetvis utmärkt för ändamålet, men också på en vanlig villa kan solceller vara en både miljövänlig och ekonomisk energilösning.

En solpanel består av flera celler som genererar el av vanligt solljus. Däremot behöver det inte vara vackert väder för att solcellen ska fungera – faktum är att el även produceras under dagar då det är mulet. Solpaneler ska helst monteras i söder, men även andra lägen kan funka fint. Viktigast är att platsen inte skuggas av exempelvis träd eller andra byggnader.

”blanda inte ihop solpaneler med solfångare”

Men blanda inte ihop solpaneler med solfångare. Solfångare är byggda för att direkt utnyttja solstrålningens värme för exempelvis huset, varmvattnet eller poolen. Att lagra värmeöverskottet från den varma delen av året till vintern är svårare och därför kan en solfångare lämpa sig bättre för stugan som enbart används sommartid.

En långsiktig investering

Solceller är en långsiktig investering, de beräknas hålla i mellan 25–30 år, men det är inte all energi som träffar cellerna som omvandlas till el. Vanligast är en verkningsgrad på cirka 17 procent – resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en liten del av energin går också förlorad i systemet innan elen kan användas.

Elen funkar på precis samma sätt som den som kommer i det vanliga nätet. Det fiffiga är att om solpanelen producerar mer el än hushållet använder, kan överskottet skickas vidare ut på nätet till försäljning. Då kan du som solpanelsägare bli vad som kallas för en mikroproducent . Du kan faktiskt gå med vinst på din egen produktion.

Miljön påverkas av själva produktionen

Energimyndigheten arbetar aktivt med inriktningen att vi i Sverige till år 2040 ska ha en 100 procent förnybar elproduktion. Men är alla led i produktionen av solenergi verkligen miljövänliga? En studie från 2016 visar att solceller i Sverige hade ett genomsnittutsläpp på 30 – 35 g CO2 per genererad kWh – mycket lägre än för fossila energislag som exempelvis kol och olja, men något högre än för andra förnybara energislag. Det beror på att själva tillverkningen av solceller är ganska energikrävande och ofta också tillverkas på platser med mycket kolkraft som i Kina och Tyskland. För solceller som tillverkas i länder med en renare elproduktion, som Sverige eller Norge, är utsläppsnivåerna lägre. Kisel, som solcellerna är gjorda av, är däremot ett av jordskorpans allra vanligaste ämnen.

Rätt solceller för rätt behov

Det vill regeringen råda bot på och har därför avsatt pengar för investeringsstöd till solceller. Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån 30 procent och vem som helst kan söka. Det är Länsstyrelsen där du bor som behandlar din ansökan. Du kan också välja ROT-avdrag för installationen – dock inte båda. Priset för en installerad solcellsanläggning på 5 kilowatt ligger på ungefär 100 000 kr före investeringsstöd eller ROT-avdrag. Utrymmet som krävs för solpanelerna blir då 30-40 kvm och på en oskuggad yta i söderläge producerar en sådan anläggning i princip hela årsbehovet av hushållsel för en vanlig villa.

Räkna ut om det funkar hemma hos dig

Hur mycket el du kan få ut beror förstås också på var i landet du bor, vilket väderstreck panelerna placeras i, men faktiskt också vilken lutning det är på hustaket. Nyfiken på hur det ser ut hos dig? På webbsajten solcellskollen finns en enkel kalkylator där du kan se om solceller är en bra idé för just dig.

Läs mer: Så blir du mikroproducent
Läs mer: Solceller för rookies
Läs mer: Om solceller på energimyndighetens hemsida
Läs mer: Investeringsstöd – så funkar det
Läs mer: Är solceller för dig? Gör din uträkning här

Källor: kungahuset.se, energimyndigheten.se, solcellskollen.se, nature.com

Solceller: Intervjuer

Utblick: Solceller

Läs mer