Årets Vasalopp nästan helt fossilfritt!

166
Vasaloppets hållbarhetsstrategi sträcker sig från 2016 till 2022 och fokuserar på ett hållbart förhållningssätt inom tre olika områden: miljö, ekonomi och sociala frågor. Foto Vasaloppet.

Vasaloppet har under flera års tid arbetat med att få ett så hållbart lopp som möjligt. Bland annat har man fasat ut dieseluppvärmningen i Vasaloppets mässtält i Sälen, Mora och Oxberg. Något som gjort årets lopp nästan helt fossilfritt.

Vasaloppet har under flera år arbetat för att minska sitt klimatavtryck. Bland annat har man försökt att minska nedskräpningen längs med spåret, fått deltagare att resa kollektivt samt enbart erbjudit fluorfri valla i den egna vallaservicen, skriver man i ett pressmeddelande.

Ett stort projekt i år har också varit att förändra uppvärmningen i Vasaloppets mässtält i Mora, Sälen och Oxberg. Tillsammans med den lokala fjärrvärmeleverantören Adven möjliggjordes ett byte av diesel som värmekälla till förmån för förnyelsebar fjärrvärme i det 4 000 kvadratmeter stora mässtältet. En åtgärd som minskade utsläppen av koldioxid med hela trettio ton.

Grönare startplatser

En annan miljöåtgärd berörde startplatserna i Sälen och i Oxberg. Där minskades utsläppen från fossila bränslen tack vare att man bytte till pelletsuppvärmning och grön el.

Vasaloppets hållbarhetsstrategi sträcker sig från 2016 till 2022 och fokuserar på ett hållbart förhållningssätt inom tre olika områden: miljö, ekonomi och sociala frågor. Viktiga resultat till följd av hållbarhetsstrategin är nöjdare och friskare deltagare, stöd till föreningslivet och regional utveckling, hållbart ekonomiskt resultat till ägarklubbarna och minimerad miljöpåverkan, skriver man i pressmeddelandet.

Källa: Mynewsdesk