Bilanvändningen kan minska tack vare elcyklar i pooler

180
En ny studie visar att en pool som erbjuder elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar kan bidra till minskad bilanvändning.
En ny studie visar att bilanvändningen i städer kan minska om man parkerar elcyklar i elfordonspooler. Men då krävs fler användare och fler och större pooler.

Studien är gjord av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, där forskare har studerat i vilken omfattning en pool som erbjuder elcyklar, elassisterade lådcyklar och elbilar kan bidra till minskad bilanvändning.

– Om bilen används vid dagens första resa är sannolikheten stor att bilen används för samtliga resor den dagen. Därför är det viktigt att alternativa mobilitetslösningar finns tillgängliga vid just boendet, säger Åsa Aretun, forskningschef vid VTI och projektledare för projektet GoMate som har studerat användningen av elfordonspooler.

LÄS ÄVEN: Detta är viktigt när svenskar väljer elcykel

Två elfordonspooler

I projektet byggdes två elfordonspooler i två förtätningsområden upp och testades. Resultaten visar på en minskad användning av bil i vardagen bland de boende som nyttjade poolen vid till exempel arbetspendling till förmån för framför allt elcykel.

– Om den egna bilen används mer sällan kan det på längre sikt leda till minskat bilinnehav till förmån för nyttjande av biltjänster. Men för att verksamheten ska ge väsentliga effekter avseende bidrag till olika hållbarhetsmål krävs en betydligt högre andel av de boende som nyttjar elcyklar. Det medför i sin tur att antalet fordon i poolerna behöver öka ganska dramatiskt om de ska ha kapacitet att försörja de boendes resande, säger Åsa Aretun i ett pressmeddelande.

– Det är inte förrän användningen av elfordonspoolen ökar kraftigt, och på bekostnad av minskad användning av fossilbil, som positiva effekter skapas i någon betydande omfattning, menar hon.

LÄS ÄVEN: Elbilspool för Stockholm stad och dess invånare

Mer information: VTI:S rapport