Campingen som satsar på solen

1381
Familjeägda Ramsvik Stugby & Camping, satsar på solenergi. Den nya solenergianläggningen består av 86 sammankopplade ytor med totalt 618 solpaneler placerade på campingstugornas tak. Foto: Apptek.

Nu har hållbarhetstänket även nått campingvärlden. För att bli mer miljövänliga har Ramsvik Stugby & Camping i Bohuslän beslutat att satsa på solenergi.

Den familjeägda campingen strax norr om Smögen i Bohuslän har invigt sin nya solenergianläggning som årligen ska generera 230 000 kWh. Förutom solcellerna har man installerat tre laddstolpar för elbilar.

Anläggningen består av 86 sammankopplade ytor med totalt 618 solpaneler placerade på campingstugornas tak. Den energi som ska genereras årligen motsvarar 15 villors årsförbrukning, och skulle också kunna driva en elbil 36 varv runt jorden. Förutom solcellerna på taken kompletteras de med så kallade ”invertrar”, som omvandlar solenergin till växelström som används i den dagliga verksamheten. Varje enskild solcellspanel övervakas och styrs av optimerare i syfte att ge maximal säkerhet på anläggningen.

Gästerna efterfrågar hållbarhet

Torbjörn Backlund, ägare av Ramsviks Stugby & Camping, förklarar för besöksliv.se att det främsta skälet till att man gör investeringen är att det känns bra och att gästerna efterfrågar det.
– Det ligger i tiden, vi ligger på en väldigt solig plats i ett naturreservat, så att bidra till att gå grönt känns helt självklart för oss.

Han berättar att all produktionsdata går ut till Energimyndigheten, som i sin tur ger campingen elcertifikat för all grön, klimatsmart energiproduktion.
– Den solenergi som tillverkas konsumeras i första hand på campingen, men så fort det kommer ett överskott matas strömmen ut på elnätet och säljs till Ellevio. Det är från dem jag också ska få betalt för nätnytta*. Nattetid köper vi förstås energi från det vanliga elnätet, berättar Torbjörn Backlund.

Hoppas inspirera andra

Att hållbarhet och miljötänk är mer aktuellt än någonsin inom besöksnäringen bekräftas av Turistrådet Västsveriges VD Fredrik Lindén.
– Ramsvik Stugby & Camping är helt rätt på det här. Det är viktigt att våga gå i bräschen och verkligen göra slag i sak och ställa om till miljövänligare alternativ när det gäller energiförsörjningen. Jag hoppas och tror att fler besöksnäringsföretag, både i vår region och i resten av Sverige, inspireras av detta initiativ.

Källa: Besöksliv.se, Energimyndigheten.se