Celcibus – en ny sorts bränsleceller för energilagring

3309

Hallå där….
Patric Stafshede, vd för Celcibus, som deltar i Startup 4 Climate med en ny sorts bränsleceller.

Vem är du? Vad kan du berätta om dig och dina drivkrafter? Hur hamnade du på Celcibus?

– Ja, utgångspunkten är väl i min utbildning till kemiingenjör på Chalmers i Göteborg, men sedan dess har jag jobbat mycket med utveckling i tekniska branscher, till exempel inom tryckt elektronik, vilket gör skrymmande teknikkomponenter mycket mindre. Jag jobbade länge på ett amerikanskt energiföretag i södra USA, vilket gav mig stor förståelse för hur elsystemet fungerar och vilka utmaningar som finns. Bland annat jobbade jag med kolkraft, vilket gav mig insikter i såväl konsekvenserna av koleldning, men även betydelsen av stabil kraftproduktion. Genom en av mina vänner började jag intressera mig för det här med bränsleceller och behovet av innovationer för att göra bränslecellsteknik billigare och mer hållbart. Och här är jag!

Bränsleceller, energilagring, komplexiteten i tillgång och efterfrågan… Du kanske ska ta idén bakom Celcibus innovation från början!

– När samhället försöker gå ifrån elektricitet genererad av fossila bränslen, och mängden förnybar energi ökar, ökar behovet av att kunna lagra energin.  Det produceras mer och mer förnybar energi från sol och vind, men sådan energi finns inte alltid tillgänglig på beställning. Det blåser när det blåser liksom. Om du inte använder energin när den kommer går den till spillo.

Det finns många olika sätt att lagra el, till exempel batteriteknik, i vattendammar, etc. Men vår utgångspunkt är att det är mycket mer effektivt att lagra energi genom att använda överskottsel till att konvertera vatten till vätgas. Vi jobbar med en del i vätgas-cykeln som gör det både billigare och mindre resurskrävande att lagra energi.

Det är inte helt lätt att förklara, men genom elektrolys kan vätgas lagra energi, och med hjälp av en bränslecell kan energin i vätgasen tas tillbaka när den ska användas. Det skapas inga restprodukter, den enda avgasen är vatten, och man kan spara energi i vätgas mycket längre än med batterier. Vår innovation gör att bränsleceller kan göras utan sällsynta ädelmetaller som grävs upp i gruvor i Sydafrika eller Kina. Dessutom blir det billigare!
Bränsleceller finns redan på marknaden, till exempel i vissa bilmodeller. Det vi gör rent konkret är att göra vissa komponenter billigare och mer miljövänliga. Grundkonceptet, energilagring med vätgas, är på allas läppar när det gäller omställningen till förnyelsebar energi, och kommer att spela en viktig roll i energisystemet i framtiden.

Patric Stafshede är en av grundarna till och VD för företaget Celcibus.

Vad är det med er innovation som gör dig så entusiastisk?

– Det är väl vilka möjligheter att bidra till hela klimatomställningen som finns inbakat i den här typen av teknik.

Vätgasteknik och energilagring…Vilka ska använda den här tekniken tror du?  Är det privatpersoner, företag eller samhället i stort som kommer att ha mest nytta av er innovation?

– Det vi gör är alltså en ny slags komponent till bränsleceller. De färdigställda bränslecellerna har sedan tre primära användningsområden:

Fordon är det vi riktar in oss på, men inte i första hand personbilar. Tåg, båtar och lastbilar har stor nytta av detta, inte minst eftersom transporter orsakar så mycket utsläpp. Jag tror att till en början kommer transportföretag få mest nytta av innovationen.

Byggnader kommer att vara förtjänta av sådan här teknik. Hotell till exempel, där man använder stora mängder varmvatten, värme och el, men även större bostadshus, höghus och liknande.

Det kan användas som back-up energi, ett alternativ till generatorer och annat. Tekniken kan dessutom användas i elnätet: under en vecka när det är mycket sol kan man spara energin, och nästa vecka när det inte är sol kan man ta energin ut på nätet igen.

Om vi lyfter blicken till det lite större perspektivet – vad tror du är den viktigaste utmaningen i dagens energisystem ur ett klimatperspektiv?

– Vi har teknologi för att lösa utmaningarna, men frågan är ju hur vi kan få människor att ställa om och möta klimatutmaningarna? Vi måste förändra hur vi lever. Mycket av orsakerna till klimatförändringar kommer från konsumtion, och det måste vi förändra människors tänkande kring. Vi har kommit långt som individer, men det finns många delar av samhället där vi inte kommit någonstans. Här kan våra bränsleceller faktiskt göra viktig skillnad. Kan vi hjälpa till att förverkliga elektrifiering och minska resursslöseriet är det fantastiskt.

LÄS MER: celcibus.com

SE FILMEN: Patric Stafshede presenterar Celcibus bidrag.