Chalmers blir unik forskningsmiljö för solenergi

1375
4 200 kvadratmeter tak på campus Johanneberg kommer att täckas av solceller. Foto: Chalmers

Chalmersfastigheter och Akademiska Hus satsar mångmiljonbelopp på att installera solceller på flera av sina byggnader. Satsningen, tillsammans med flertalet pågående projekt om solenergi, gör Chalmers till unik forskningsmiljö i Europa.

I byggnaderna på Chalmers pågår redan idag omfattande forskning om solenergins roll i framtidens energisystem. Nu satsar fastighetsägarna Akademiska hus och Chalmersfastigheter totalt 8 miljoner kronor på installation av solceller som kommer att ge forskningsmiljön ytterligare ett lyft.

– För oss är solcellerna på Chalmers en del av lösningen för att reducera den köpta mängden energi. Vi vill satsa på en teknik som många ser som en nyckelkomponent i framtidens koldioxidneutrala energisystem, och vi vill visa att det är lönsamt, säger Per Löveryd, innovationssamordnare och energiingenjör på Akademiska Hus.

Hållbarhetsfokus

Ungefär 4 200 kvadratmeter tak på campus Johanneberg (fördelat på åtta byggnader) kommer att täckas av solceller. Solcellskapaciteten blir 600 kilowatt, och den årliga elproduktionen 550 000 kilowattimmar. Parallella projekt kommer även att ge en solcellskapacitet på ytterligare minst 225 kilowatt.

När installationerna är klara mot slutet av 2019 kommer campus Johanneberg att vara en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar.

– Den här satsningen bidrar dels som en unik forskningsmiljö och dels till att lyfta fram Chalmers hållbarhetsfokus, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers.

EU-projektet Fossil-free Energy Districts är ett av många befintliga forskningsprojekt som kommer att kunna dra nytta av solcellerna. I projektet ska alla byggnader på campus Johanneberg kopplas ihop till ett lokalt energisystem där den el, värme och kyla som produceras på campus kan lagras och överföras med hjälp av en virtuell energihandelsplats.

Enligt Chalmers förväntas små lokala energisystem få allt större betydelse för fossilfri och kostnadseffektiv energiförsörjning i framtiden, liksom möjligheten att köpa och sälja el inom dem.

Källa: Chalmers Tekniska högskola