– Den utveckling vi ser bland elfordon är jättespännande!

645
Kristofer Fröjd, chef för strategi och utveckling på Ellevio, tror att framtidens fordon kommer att bestå av en mix av fordonstyper och drivmedelslösningar. Foto: privat.

Kristofer Fröjd är chef för strategi och utveckling på Ellevio. Vi har pratat med honom om utvecklingen och utmaningarna som framtidens elbilsboom för med sig.

– Den utveckling vi ser nu av elektrifierade fordon, i alla dess former, är jättespännande. Hela fordonsindustrin har ett tydligt fokus på elbilsområdet och vi kan förvänta oss flera intressanta lanseringar under de kommande åren. Det gäller då lanseringar av alla möjliga märken och i olika prisklasser – vilket är oerhört kul och tilltalande för hela konsumentmarknaden, säger Kristofer Fröjd, chef för strategi och utveckling på Ellevio.

Han nämner tre anledningar som han tror är huvudsakliga för den kraftiga tillväxten.

  • Priserna på elbilarna sjunker samtidigt som utbudet och prestandan/räckvidden, på elbilarna blivit bättre. Även om elbilarna idag är dyrare än traditionella bensin- eller dieselbilar om man ser till själva inköpspriset är totalkostnaden, med alla skatter, bonus malus-system, drivmedelspriser, service upplägg etc, i många fall billigare.
  • Laddningsmöjligheterna ökar i vårt samhälle och bidragen för laddning är tillbaka vilket skapar en bra ekonomisk morot för såväl företag, kommuner som privatkunder. Även om vi har väldigt lång väg kvar tills vi har en fullt implementerad laddinfrastruktur har vi nu på allvar börjat att realisera de mål och det behov som finns.
  • Miljömedvetenheten ökar hos konsumenterna. Man vill sänka sitt klimatavtryck och bilen är en stor del i det perspektivet.

Läs även: Ladda hemma-bidraget är tillbaka

Flera utmaningar

Kristofer Fröjd är medveten om att det finns flera utmaningar men tycker ändå att debatten ibland kan vara lite missvisande.
– Det som jag ofta hör när jag pratar med företag och privatpersoner är att man är orolig för laddningsmöjligheterna och att man tror att prestandan på elbilarna är sämre än vad de faktiskt är.

– Men tittar man exempelvis på hur en genomsnittsförare använder sin bil så är den absoluta majoriteten av körsträckorna under fem mil och man utgår ofta ifrån hemmet eller sitt arbete där laddningsmöjligheter ofta finns.

Samarbete krävs

En fråga som ofta tas upp i samband med elbilsdiskussioner är hur laddplatserna ska kunna öka i hela landet och i samma takt som elbilsmarknaden. Kristofer Fröjd är övertygad om att lösningen på problemet är samarbete.

– Att etablera laddplatser eller olika typer av laddlösningar kräver att vi samarbetar på en annan nivå än vad vi gör idag. Politiker, kommuner, infrastrukturägare, energibolag, elbilstillverkare etc. måste dra åt samma håll och samarbeta på olika sätt.

Han ger exempel på sådana utmaningar.

– Det är väldigt dyrt och komplext att göra investeringar, ledtiderna kan vara långa och det är svårt att hitta helhetslösningar gällande underhållet, utöver det finns en mängd lokala föreskrifter vi måste följa gällande gräv och schakt. Men vi arbetar intensivt för att lösa dessa utmaningar.

– Vi har t ex. tagit fram en modell där vi proaktivt arbetar med att identifiera, planera och paketera kostnadseffektiva etableringar av laddgator. Dessutom tar vi fram specifika laddtariffer som bättre motsvarar konsumtionsmönstret än traditionella effekttariffer. Det innebär att vi kan erbjuda en lösning som både är billigare och bättre än dagens lösningar. Vi kommer under hösten 2019 att börja testa ett par koncept i Stockholm vilket är superkul!

Framtidens fordon

Kristofer Fröjd tror att framtidens fordon kommer att bestå av en mix av fordonstyper och drivmedelslösningar.
– Att tillverka elbilar och batterier är en process som såklart sätter avtryck på miljön i olika former. Elen som vi använder i våra elbilar ska givetvis vara producerad på förnybara resurser (så mycket det går). Men jag tror även att inslag av andra drivmedel som exempelvis vätgas kan behövas för att skapa rätt förutsättningar och mix.

– Sedan beror det även på vilken typ av konsument du är och de behov du har. En laddhybrid kanske passar dina ändamål på ett bättre sätt än en elbil, så det är viktigt att man förstår det behov och användarmönster som man besitter.

Läs även: Elbilsboomen fortsätter – allt fler väljer elbil