”Det bästa är variationen – ingen dag är den andra lik”

713
"Det bästa med jobbet är att ingen dag är den andra lik och jag lär mig något nytt varje dag" Martina Bronegård, lantmätare på Ellevio. Foto privat.

Martina Bronegårds jobb som lantmätare på Ellevio innebär en blandning av juridik, teknik och ekonomi. Men jobbet kan också innebära att besöka en kohage för att förstå markägarens perspektiv eller vakta träd så att de inte skadas vid anläggande av ledningar.

Berätta mer om din roll på Ellevio!

– Jag är lantmätare vilket innebär att jag arbetar med fastighetsrättsliga frågor. Eftersom vi i regel alltid uppför våra anläggningar på annans mark måste vi se till att få rätt att använda marken och att våra rättigheter sedan förvaltas på rätt sätt. Det innebär bland annat att jag stöttar våra projektledare och entreprenörer i investeringsprojekt och ombyggnationer, förvärvar mark, representerar Ellevio i lantmäteriförrättningar och ser till att våra rättigheter bevakas vid fastighetsbildning. Eftersom samhället och lagstiftningen ständigt förändras gäller det att hålla sig uppdaterad och se till att även anpassa våra instruktioner.

Hur kom det sig att du hamnade här?

– Under min studietid fick jag möjlighet att arbeta och praktisera på Trafikverket och Fortum vilket gjorde att jag fick upp ögonen för fastighetsrättsliga frågor inom infrastrukturbranschen. Det intresset ledde till att jag skrev mitt examensarbete på uppdrag av branschföreningen Energiföretagen, med Ellevios Rickard Malmqvist som handledare. Jag fick då möjlighet att fördjupa mig i kraftbolagens markfrågor och tyckte det var väldigt intressant. Efter en kort tid som förrättningslantmätare hos Lantmäteriet sökte jag mig till Ellevio med stationering på kontoret i Arbrå.

Martina Bronegård, lantmätare, Ellevio. Foto: privat.
Vad är det bästa med ditt jobb?

– Variationen! Ingen dag är den andra lik och jag lär mig något nytt varje dag. Det uppstår alltid nya situationer som behöver prövas mot lagar och praxis. Jag gillar även kombinationen av juridik, teknik och ekonomi.

Vilken är den konstigaste fråga eller arbetsuppgift du någonsin har fått?

– Mitt arbetsområde är väldigt brett så det ska mycket till innan jag tycker någon fråga eller arbetsuppgift är konstig men jag har varit med om mycket som jag inte räknade med när jag började arbeta här. För att förstå markägarnas perspektiv har jag exempelvis tillbringat en förmiddag i en kohage och vid ett annat tillfälle vaktat träd så att de inte skulle skadas vid anläggande av ledningar.

Om du var energiminister för en dag – vad skulle du göra då?

– Jag skulle prioritera klimatfrågan och göra det möjligt att producera mer förnybar energi genom förbättrade tillståndsprocesser för uppförande av nya produktionsanläggningar och elnät.

Namn: Martina Bronegård
Ålder: 34
Bor: Bollnäs
Yrke: Lantmätare