Eldrivna passagerarflyg kan bli verklighet redan om några år

273
Elflygen kommer att vara betydligt lättare än dagens ordinarie flyg, de kommer ge mindre energiåtgång och kortare start- och landningssträckor. Foto Zunum Aero.

Utvecklingen med elflygplan går i snabb takt, snabbare än man hittills trott. Vi kommer troligtvis att kunna resa med eldrivna passagerarflyg, redan om några år .

Elflygen kommer att vara betydligt lättare än dagens ordinarie flyg, de kommer ge mindre energiåtgång och kortare start- och landningssträckor. Motorerna kommer att ha färre rörliga delar vilket innebär mindre underhåll, lägre underhållskostnader och större säkerhet i och med att elflygplanets motor bara har en enda rörlig del. Den låga vikten gör dessutom att man kan ha fler motorer vilket ger ännu större säkerhetsmarginaler om en motor skulle stanna. Sist men inte minst kommer elflygplanen vara i princip helt tysta vilket gör att de inte stör omgivningen. Allt detta kommer att skapa fina förutsättningar för både nya destinationer och större resandevolymer, menar resesajten Turismnytt.se.

Verklighet inom några år

Mauritz Andersson, elflygsforskare vid Uppsala Universitet och Fredrik Kämpfe, chef Svenska Flygbranschen besökte för en tid sedan morgonstudion på SVT och pratade om eldrivna passagerarflygplan. Mauritz som själv är inblandad i elflygsprojektet Elise berättade att projektet befinner sig i startfasen men intresset har varit stort från olika håll.

– Vi har en väl utvecklad flygindustri och andra företag som skulle kunna bidra till en snabb utveckling och vi har alla förutsättningar att ligga i framkant på området.
Sverige har marknaden och behovet av förbindelser på kortare och medellånga distanser. Det som behövs nu är att få till finansiering, både industriell och för forskning, sa Mauritz Andersson till SVT.

Han berättade också att Elise till en början mest kommer att trafikera kortare inrikessträckor. Fredrik Kämpfe, berättade i morgonstudion att han nyligen hade besökt en amerikansk elflygtillverkare som räknar med att år 2020–23 kunna ha 15-sitsiga plan klara för kommersiell drift som kan flyga 100 mil. År 2030 kan det handla om 50-sitsiga plan. För all inrikestrafik fungerar det redan utmärkt med den mindre storleken.

Sverige måste sätta mål och stötta utvecklingen

I SVT-inslaget togs det även upp att Sverige måste sätta liknande mål som Norge, som förra året satte upp målet att allt flyg inrikes skall vara eldrivet år 2040.

– Det måste bli ett infrastrukturprojekt. Nya flygplatser, eller nygamla, måste tillkomma och det kommer också att krävas nya operativa regler. flygplanen blir billigare att tillverka, har lägre driftskostnader, kräver mindre underhåll, behöver kortare startbanor, är mycket tystare och flygs utan utsläpp. Det är lätt att se fördelarna med denna nya teknik. Nu gäller det bara att alla som kan påverka utvecklingen ser detta och bidrar med finansiering, avslutade Fredrik Kämpfe.

Källa: Turismnytt och SVT Morgon
Läs också: Snart intas Med(el)havet av självkörande fartyg