Ellevio framtidssatsar med smarta innovationer

1912

Appar, drönare och en hel robotfamilj är exempel på innovationer som Ellevio har utvecklat de senaste åren. Och nya spännande projekt är på gång, avslöjar Daniel Scherman, enhetschef på den nya avdelningen för digital utveckling.

Daniel Scherman är chef för en nybildad avdelning inom Ellevio som heter ”Enheten för digital utveckling”.
– Vi är en liten enhet med fyra personer, inkluderat mig själv. Vårt fokus är på kundupplevelsen, där kunden både kan vara slutkund och samarbetspartner. Med hjälp av digitala arbetssätt och verktyg effektiviserar vi enklare arbetsmoment. Det sker till viss del med innovationer och det är den digitala utvecklingen som är vårt huvudspår.

Webbtjänster, appar och drönare
Drönare är ett värdefullt arbetsredskap.

Daniel Scherman ger exempel på vad avdelningen hittills utvecklat:
– Vi har infört digitala signaturer av bland annat anslutningsofferter vilket minskat ”pappersarbetet” rejält, både för Ellevio och kunden och bidragit till snabbare svarstider. Sedan har vi utvecklat appar vid arbete med elinstallationer. Kundens elinstallatör använder installatörsappen och webben för att påbörja arbete på nya eller befintliga kundanläggningar, vilket tidigare också skötts pappersvägen.

– En annan användbar app är ”Check in-appen” som används av entreprenörerna när de jobbar i våra ställverk. Tidigare ringde man till driftcentralen för att meddela när man gick in och ut. Men det hände att de glömde bort att ringa och då fick driftcentralen jaga dem för att säkerställa att inget allvarligt hänt. Nu löser vi det med en app vilket både förbättrar säkerheten och effektiviteten.

Ett annat värdefullt arbetsredskap som Daniel Scherman vill framhäva är drönaren.
– Vi håller på att testa drönare som arbetsverktyg vid besiktning av luftledningar och jobbar tillsammans med Svensk Linjebesiktning med att testa, vad vi vet, världens första drönare utrustad med en så kallad Corona-kamera som kan upptäcka strömläckage och möjliga fel på luftledningar, berättar han.

Familjen Robotsson arbetar dygnet runt

Men appar, digitala tjänster och drönare är långt ifrån det enda som den nya avdelningen hunnit testa och utveckla. Ellevio har även skapat sin egen robotfamilj. Tekniken kallas för RPA (Robotic Process Automation) och man kan säga att det är ett försteg till AI (Artificiell intelligens). Daniel Scherman förklarar:
– Vår familj heter Robotsson och består av fem familjemedlemmar; Elert, Elvis, Elna, Elsi och Elof. De här mjukvarurobotarna har utvecklats för att automatisera och effektivisera enformigt arbete t ex vid inskrivning av nya anslutningar och hantering av förändringar på kundens elanläggning.

– Elnätsbranschen är säsongsvarierad och antal ärenden kan skifta markant mellan årstiderna. Ibland behöver vi fler och ibland färre resurser som sköter exempelvis nyanslutningar, och det är inte alltid lätt att hantera skillnaderna. Men tack vare familjen Robotsson skapar detta inga problem då till exempel Elert kan jobba dygnet runt. Det har fungerat väldigt bra hos oss.

Mycket på gång

Daniel Schermans lilla team kommer fortsätta att leverera nya digitala lösningar och de har mycket spännande på gång.

Daniel Scherman, enhetschef på den nya enheten för digital utveckling.

– Vi kommer att utveckla nya processautomatiseringar med hjälp av robotteknik. Kunddialogen kommer också att digitaliseras. Det kan vara nya tjänster i vårt Talsvar samt tjänster på webben som exempelvis Flytthjälpen. Vi kommer även att titta på mer avancerade och innovativa arbetssätt som chattbotar på webben och talande robotar i telefon.

Daniel Scherman berättar att digitala avdelningen framöver vill arbete mer innovativt än traditionellt bland annat genom att våga driva piloter för att testa nya idéer. Och idéer lär väl knappast sina i utvecklarnas värld. Men finns det några utmaningar?
– Ny teknik medför alltid utmaningar, menar utvecklingschefen men tillägger snabbt att dessa oftast går att lösa.

– Vi behöver titta framåt för att lära oss mer om framtidens teknik till exempel inom maskininlärning och AI för att förstå på vilket sätt vi kan använda nya arbetssätt för att bli mer effektiva och möta kundernas höga förväntningar.

Daniel Scherman beskriver sig själv som en realistisk visionär och innovatör som helst arbetar i gränslandet mellan nuläge och framtid.
– Jag drivs av att hitta praktiska användbara innovationer idag, mer än av fantastiska idéer om tio år, konstaterar han.

Roligast på arbetet: Att få träffa och jobba tillsammans med alla duktiga och drivna personer runt om i hela organisationen, att få insikt i alla bra idéer som finns här och vara med att förverkliga dem.

Namn: Daniel Scherman
Ålder: 45 år
Yrke: Chef på enheten för digital utveckling
Bakgrund: Verksamhetskonsult på Accenture, delägare i ett litet konsultbolag. Anställdes på Ellevio 2012 som chef för den enhet som ansvarade för mätvärdesinsamling, kundflyttar och byte av elhandlare och fick rollen som digitaliseringsansvarig hösten 2015.