”Ellevio stödjer Kraftkvinnorna för att få bättre jämställdhet i branschen”

936
Anna-Carin Joelsson, chef för affärsutveckling och IT på Ellevio och verksam i Kraftkvinnorna. Foto: Unn Tiba, Ellevio.

Ellevio är en stolt sponsor av föreningen Kraftkvinnorna, ett nätverk vars syfte är att lyfta fram kompetenta kvinnor i energibranschen. Vi har pratat med Anna-Carin Joelsson, chef för affärsutveckling och IT på Ellevio och verksam i Kraftkvinnorna.

Hej Anna-Carin, kan du berätta om Kraftkvinnorna?

– Syftet med nätverket Kraftkvinnorna är att lyfta fram kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i vår bransch.

Nätverkets mål är att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorn. Vi tror att med fler kvinnliga förebilder i ledande positioner, kommer även fler kvinnor att attraheras till branschen.

Nätverket är också en plattform för utbyte av idéer, kunskap, erfarenheter och stöd i karriärutvecklingen.

Varför engagerar sig just Ellevio i Kraftkvinnorna?

– Ellevio sponsrar Kraftkvinnorna för att verksamheten ska kunna hållas igång. Vi har valt att göra det eftersom vi ser att föreningen gör ett viktigt arbete som stödjer vår egen ambition om bättre jämställdhet i branschen och på Ellevio.

Hur kom du själv i kontakt med föreningen?

– Jag blev uppmuntrad att delta av mina kollegor på Ellevio och ser det som ett bra sätt att samverka för en positiv utveckling av jämställdhet i branschen.

Är Kraftkvinnorna enbart för kvinnor?

– Både män och kvinnor kan vara medlemmar och man blir enkelt medlem genom att betala en mindre avgift.

Berätta om tävlingen Årets kraftkvinna?

– Årets kraftkvinna utnämns för att lyfta kvinnor i energisektorn som imponerar med sin kompetens. I första steget nominerar man alla möjliga kraftkvinnor, därefter jobbar juryn med den slutliga vinnaren som koras på ett event. I år var det rekordmånga kvinnor som var nominerade.

Årets kraftkvinna 2018 blev Saira Alladin, regionchef på Sweco. Vad gjorde henne till en värdig vinnare?

– Saira gör ett fantastiskt arbete och är redan en förebild för många kvinnor och män. Jag tycker att Juryns motivering beskriver det väl:

”Med lyskraft, stort mod och känsla för kommunikation inspirerar Saira män och kvinnor i arbetet med att nå en ökad mångfald och jämställdhet i branschen”

Till sist. Varför är det viktigt med ett nätverk som Kraftkvinnorna?

– Att arbeta för en jämställd och inkluderande bransch gör att vi skapar förutsättningar för att utnyttja all tillgänglig kompetens på ett bättre sätt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar och ställa om till en mer hållbar energiförsörjning.

Läs vår intervju med Årets kraftkvinna, Saira Alladin här