Ellevio testar ny teknik i Värmland för att minska strömavbrott

4323
– Vi har ett pilotprojekt på gång i västra Värmland säger Robert Lovén, nätplanerare på Ellevio. Foto: Jonatan Björck, Ellevio.

Ellevio arbetar ständigt för att minimera strömavbrott för sina kunder. Just nu pågår ett intressant projekt i västra Värmland där man testar en ny teknik för att få bukt med problemet. Nätplaneraren Robert Lovén förklarar vad projektet går ut på.

Berätta om tekniken ni testar?

– Vi har ett pilotprojekt på gång i västra Värmland. Det går ut på att vi har satt en kopplingspunkt ute i elnätet. Den kopplar från en del av ledningen automatiskt när det uppkommer fel på den. Det handlar främst om väderrelaterade strömavbrott som exempelvis orsakats av hård vind, kraftigt regn, snö eller åska.


I normala fall är det ställverket som upptäcker strömavbrottet och hela ledningen måste kopplas bort innan felsökning och omkopplingar kan påbörjas men med den nya tekniken är det bara en specifik del av elnätet som berörs.

Den nya kopplingspunkten sitter efter 19 km elnät. Därefter sträcker sig samma ledning ytterligare 32 km. Om det skulle bli ett fel just på den sträckan, kopplas den delen bort och de som bor på ledningens första 19 km kommer inte att märka något alls.

När startade projektet och när beräknas det vara klart?

– Pilotprojektet är en del av ett ombyggnadsprojekt som genomfördes under 2017. Men den nya nätstationen med automatisk kopplingspunkt är i drift sedan en tid tillbaka. Vi kommer att följa projektet under ett år för att se vad som händer vid eventuella strömavbrott.

Innebär testningen något för dem som bor i området?

– Nej, testen påverkar inte på något sätt de som bor i området. Det man kan säga är att vi hade en händelse på annandag jul 2017 när träd blåste ner på ledningen. Då var det cirka 100 kunder som slapp ett strömavbrott tack vare den här utrustningen. Det är precis så det ska fungera!