Ellevios Lars Modig är uppvuxen med energi

1083
Lars Modig arbetar som stationsingenjör med Gävleborg som arbetsområde. Hans roll är att bistå med teknisk kunskap och kännedom om Ellevios anläggningar. foto: Ellevio.

Månadens medarbetare, stationsingenjör Lars Modig, är mer eller mindre uppvuxen i energibranschen. Hans familj och släktingar arbetade i den och hans sommarjobb var att klippa gräsmattor kring kraftverken.

Berätta om din roll på Ellevio?

– Jag arbetar som stationsingenjör med Gävleborg som arbetsområde. Där tar jag hand om ett 70-tal fördelningsstationer. Min roll är att bistå med teknisk kunskap och kännedom om våra anläggningar. Arbetsuppgifterna varierar, det kan vara allt från att medverka vid akut felsökning i samband med störningar till att se till att vägar är plogade och att taken håller tätt.

Hur hamnade du på Ellevio?

– Jag är väl mer eller mindre uppvuxen i branschen med familj och släkt som jobbade på dåvarande Hälsingekraft som numera är Ellevio. Från början visste jag inte riktigt vad det innebar att jobba med energi men det verkade vara en bra och trygg bransch så det blev naturligt att jag fortsatte på samma väg. Det började med gräsklippning på kraftverket på sommarloven, därefter högskoleutbildning och konsultbranschen några år innan jag hamnade här för att ta hand om Ellevios ställverk.

Eftersom du arbetat i branschen så länge, hur har den förändrats med åren tycker du?

– Nu är det ju verkligen stordrift på alla nivåer inom företaget. Vi jobbar enhetligt över nästan hela företaget vilket förenklar. Tidigare fungerade det i princip som flera företag i företaget. Nu fungerar vi mer som ETT företag. En annan stor skillnad är ju också att vi numer köper in allt arbete som utförs i våra elnät och vi har under åren blivit riktigt duktiga på hur en sådan beställande organisation bör fungera.

Lars Modig, är mer eller mindre uppvuxen i energibranschen. Hans familj och släktingar arbetade i den och Lars första sommarjobb var att klippa gräsmattor kring kraftverken. Foto: Ellevio.
Vad är det bästa med ditt jobb?

– Friheten att själv kunna styra över dagarna och framförallt känslan av att man gör nånting viktigt.

Vilka är utmaningarna?

– Arbetsmängden kan ibland bli tuff. I min roll jobbar jag mycket med oplanerade händelser och det säger sig självt att det då kan vara svårt att planera. Kompetensförsörjningen i branschen är också en utmaning, att hitta rätt resurser till jobben.

Har du någon idé om hur man skulle kunna lösa resursfrågan?

– Jag tror att Ellevio behöver börja ha fler tjänster spridda på fler orter över landet. Det skapar större möjligheter till karriärvägar för de som vill jobba i vår bransch och vi får ett större urval vid nyanställningar.

Till sist. Om du var energiminister för en dag, vad skulle du göra då?

– Jag skulle arbeta aktivt med frågan om hur våra fordon ska drivas i framtiden. Allt  fler eldrivna fordon kommer att ställa stora krav på elnätet och den utmaningen måste vi jobba med redan nu. Sen låter det kanske lite kontraproduktivt för min roll, men jag skulle vilja titta på hur vi kan höja beredskapen för elavbrott i samhället. Vi har blivit väldigt beroende av tillgången till el, inte minst ett fungerande internet, och beroendet lär inte minska nu när antalet eldrivna fordon stadigt ökar. Det gör vårt jobb ännu viktigare.

Fakta

Namn: Lars Modig
Ålder: 45
Yrke: Stationsingenjör
Bor: Arbrå