Ellevios storsatsning i Skaraborg är i slutfasen

698
Skaraborgspaketet omfattar en upprustning av elnätet i Skaraborg med syfte att: modernisera och vädersäkra elnätet, öka tillförlitligheten och kapaciteten samt alltmer förnybar och lokalt producerad el. Foto: Fredrik Karlsson.

Befintliga luftledningar rivs och istället grävs 20 mil kablar ner i marken. Som ett resultat blir elnätet i Skaraborg mer pålitligt, vädersäkrat och anpassat för framtidens behov. Nu är det dags för Timmersdala och Lerdala – den allra sista etappen i projektet.

Ellevio är i full färd med att bygga om delar av elnätet i Skaraborg för att minska antalet strömavbrott. Luftledningar rivs, 20 mil kablar grävs ner i marken och 200 nya nätstationer sätts upp. Totalt handlar det om förbättringar för cirka 2 800 hushåll.

Detta omfattande projekt är nu inne i sin slutfas och de sista etapperna har nyss rullat igång. Ellevios entreprenörer arbetar för fullt ute i fält och de områden som återstår är Timmersdala och Lerdala, nordost om Skövde. Arbetet räknas vara färdigt kring midsommar 2020. Kristin Rösnaes, områdesansvarig Ellevio Skaraborg och Bohuslän, berättar mer:

På vilket sätt blir det bättre för kunderna där?

– Vi bygger bort allt luftledningsnät, vilket då tar bort väderrelaterade störningar. Kunderna kommer att bli av med störningar av den typ de haft i år. Nedgrävda kablar kommer även att hjälpa mot de problem vi haft med bävrar i området. De gnager av träd som faller på våra ledningar och har orsakat runt 10 avbrott, framför allt på natten och tidig morgon.

Under den tid arbetet pågår – hur kommer detta att märkas för kunderna i området?

– På grund av ombyggnationen har vi varit tvungna att slå samman två linjer under projekttiden vilket inneburit att fler kunder än normalt blivit drabbade vid störningarna.

Finns det något speciellt med projektet som du vill framhålla?

– I och med detta helhetsgrepp över området anser att vi, när projektet är slutfört, att vi byggt ”klart” för ett antal år framöver.

Fakta – Skaraborgspaketet

En omfattande upprustning av elnätet i Skaraborg med syfte att:
– Modernisera och vädersäkra elnätet
– Öka tillförlitligheten och kapaciteten
– Alltmer förnybar, väderberoende och lokalt producerad el