Elonroad – ”Som en gigantisk bilbana”

3265

Hallå där…

Karin Ebbinghaus, vd för elvägföretaget Elonroad i Lund.

Hur det kom sig att du hamnade på Elonroad?

– Under mina 18 år som affärsjurist jobbade jag mycket med det som kallas startup-företag. Med tiden började jag känna ett allt starkare behov av att själv bidra till att förbättra världen. Jag ville kunna säga till mina barn att det jag gör är viktigt för dem och för deras framtid, inte bara för mig själv. Jag började jobba med gröna innovationer på Almi Invest Greentech och kom därigenom i kontakt med företaget Elonroad. Jag blev helt tagen av deras idé, och här sitter jag idag! Jag har alltid varit en person som velat vara med och påverka; från elevrådet till politiken, och genom att börja jobba med Elonroad känns det som att jag gör något konkret.

Elonroad gör….elektriska vägar? Vad är tanken med det?

– Många tror att ”Elonroad” kommer från Teslakändisen Elon Musk – men ”Elon” står för Elecriticty On Road. Och ungefär så enkelt är det: elektricitet på vägen. Vi skapar smarta tekniska lösningar för att ladda elektriska fordon på vägen medan de kör.

Samhället måste minska utsläppen av avgaser och växthusgaser från bensin- och dieselmotorer. Vägen dit handlar om elektrifiering av bilar och transporter, men en stor bromskloss har varit att elfordon inte kommer så långt innan batterierna tar slut. För att få bort räckviddsproblematiken skulle elfordon behöva utrustas med jättestora batterier, vilket både tar plats och kräver mer resurser. Vi tänkte att man borde kunna ladda bilarna med el medan man kör. Så genom att installera en elektrisk skena i vägbanan samt fästa en kontakt under bilen, kan elfordon laddas medan de rör sig på vägen. Man kan tänka på det som en gigantisk bilbana, där bilarna får ström i vägbanan medan de kör. Vår innovation gör det möjligt för bilarna att laddas litegrann hela tiden istället för mycket då och då.

Måste man bygga nya vägar överallt?

Karin Ebbinghaus, vd för elvägföretaget Elonroad i Lund.

– Man behöver inte bygga helt nya vägar, utan kan installera vår teknik på befintliga vägbanor. Med ett visst intervall behöver man installera elväg för att elektriska bilar ska kunna laddas upp tillräckligt mycket och så använder man batteriet mellan elvägarna och annan laddning. Om vi satsar på det här kan vi ha sådana här laddvägar på plats mellan storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg inom fem till sju år.

Vad är det med er innovation som gör dig så entusiastisk?

– I Sverige står vägtransporter för ungefär 30 procent av landets klimatutsläpp. Samtidigt kommer varken resandet eller transporter att minska – tvärtom tror jag att transporter av människor och varor kommer att öka. Därför måste vi göra transporterna mer hållbara.

Måste man bygga nya vägar, eller kan man installera er teknik i vägar?

– Det går alldeles utmärkt att använda befintliga vägar. Man kan antingen installera en upphöjd skena ovanpå vägen som sticker upp ett par millimeter, vilket passar bra i stadsmiljö, eller fräsa ner skenan i marken så att den är i samma nivå som asfalten, vilket passar bäst på landsväg och motorväg. Det vi gör är att fästa kontaktteknik i körbanan som bilen interagerar med genom en liten applikation som fästs mellan hjulparen framme på bilen. Det hela bygger på ett system av smart digital teknik, där fordonet och laddfunktionen liksom kommunicerar med vägen. Bilen skickar signaler i förväg till vägen att ’här kommer jag och jag är berättigad att ladda’, varpå vägen kopplar på och förbereder för laddning. Elvägens kombination av laddteknik och smarthet var det som fick mig peppad.

Är det privatpersoner, företag eller samhället i stort som kommer att ha mest nytta av er innovation?

– Till en början tror jag att vår innovation kommer att vara mest användbar för kommersiell trafik. Bilar och privata fordon står i de flesta fall stilla 95% av tiden. Har man till exempel en taxi, ett logistikföretag eller kör bussar, där fordonen har hög nyttjandegrad, kostar det pengar att stå still. Den typen av aktörer kommer ha mest nytta av tekniken till en början. Bussladdning i städerna skulle till exempel kunna göra att bussarna slipper ladda en stor laddning då och då när de står i garaget till exempel. Med Elonroad kan bussarna ladda lite hela tiden istället för att ladda sällan och jättemycket.

Om vi lyfter blicken till det lite större perspektivet – vad tror du är den viktigaste utmaningen i dagens energisystem ur ett klimatperspektiv?

– Jag tror att omställningen till förnybar energi och möjligheten att lagra sådan energi är en viktig utveckling, som också innebär en utmaning. Jag tror att det kommer att vara svårare att snabbt och i tillräckligt hög grad få den enskilda personen att ställa om.

– Istället för att fokusera på individer behöver vi ställa om systemen som samhällena byggs inom. Och det måste gå snabbt – vi behöver göra saker nu som spelar roll inom de närmsta tio åren. Där finns en utmaning: för många som utvecklar viktiga innovationer som hjälper samhället att minska koldioxidutsläppen tar det lång tid att få avkastning på sina investeringar. Elonroad kan vara en viktig klimatlösning, och kan komma på plats ganska fort. Klimatet kan ju inte vänta.

LÄS MER: elonroad.com

SE FILMEN: Karin Ebbinghaus presenterar Elonroads bidrag