Energi från havet – komplement till sol- och vindkraft

609
Deep Green kan inom en snar framtid kan bli ett attraktivt komplement till vind- och solenergi för många kustnära ekonomier, berättar Martin Edlund VD Minesto. Foto: Magnus Matsson, Minesto.

Sol- och vindkraft är idag de förnybara energiformer som kommit längst i sin utveckling. Och nu är det även dags för havsströmmar. En ny svensk teknik ”Deep Green” omvandlar energin i havsströmmar till grön el. Det är en ny teknik som gör idén kommersiellt gångbar, enligt företaget bakom produkten.

Idén med förnybar energi tack vare havsströmmar är inte ny i sig, men det svenska företaget Minesto som ligger bakom teknologin menar att den nu även kan bli kommersiell.

Deep Green på väg upp ur vattnet. Foto: Magnus Matsson, Minesto.

Deras teknik Deep Green kan liknas vid en drake som fästs vid havsbotten och sedan ”flyger” i en åttaformad bana under ytan. Fäst vid ”draken” finns en turbin som roterar när den trycks genom vattnet och på så vis genererar el. Det unika med tekniken är att turbinen, eftersom den inte sitter fast på havsbotten, utsätts för ett vattenflöde som är snabbare än själva havsströmmen. Detta gör att Deep Green fungerar i långsammare strömmar än andra tekniker, vilket öppnar upp en större marknad, berättar Minesto på sin hemsida.

Läs också: Allt du behöver veta om solceller

Sol- och vindkraft har sina begränsningar

Företagets vd Martin Edlund menar att sol och vind är väldigt effektiva och bra energikällor men solen lyser inte på natten och har varierande energibidrag beroende på årstid och var man är i världen. Vind har liknande utmaningar, det är förutsägbart över ett år men från dag till dag vet man inte hur mycket det blåser. Det betyder att man aningen måste lagra eller transportera energin, vilket kan bli väldigt dyrt.

Enligt företagets egna beräkningar har deras teknik en potential som globalt uppgår till mer än 600 GW i installerad effekt. Det kan jämföras med den globala kärnkraftskapaciteten som idag är 400 GW. Martin Edlund menar därmed att Deep Green inom en snar framtid kan bli ett attraktivt komplement till vind- och solenergi för många kustnära ekonomier.

Källa: Minesto Veckans Affärer