Energiprojekt förvandlar skolbarn till solelever

916
Solelever är en satsning på ungdomar i högstadiet vars syfte är att stärka elevernas kunskaper kring energi med fokus på solenergi. Projektet knyter an till de globala målen för hållbar utveckling.

Solelever heter en satsning som ska ge högstadieklasser kunskaper kring energi och klimat i allmänhet och solenergi i synnerhet. Bakom projektet står Naturskyddsföreningen.

Under våren 2019 drogs projektet Solelever igång, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner.

Solelever är en satsning vars syfte är att stärka elevers kunskaper kring energi med fokus på solenergi. Projektet knyter an till de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 4 (God utbildning för alla), mål 7 (Hållbar energi för alla) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Läs också: Nu kan skolor och förskolor hyra solceller

Skolorna formar upplägget

Upplägget formas utifrån de medverkande skolornas förutsättningar och Naturskyddsföreningen finns med som bollplank i processen. Under våren har skolorna planerat ett arbetsupplägg inför kommande läsår. Under läsåret 2019/2020 kommer teoretiska och praktiska övningar varvas med studiebesök och föreläsningar.

Erfarenheterna kommer sedan att spridas så att fler skolor kan ta del av tips till skolarbeten kring energi och hållbar utveckling.

Läs också: Klimatsmart skola nominerad till ”Årets Bygge 2019”

En av de medverkande skolorna är Gröna dalen-skolan i Håbo. Håbos miljöstrateg Anna Atterlöf ser ljust på projektet:

– Projektet är spännande eftersom det riktar sig till våra unga Håbobor. Håbo ska bli en fossilbränslefri kommun. För att nå inriktningen i vår vision och miljöstrategi behöver vi öka användningen av förnyelsebara resurser, som sol. Vi är glada att ha med Naturskyddsföreningen som projektledare och hoppas att Solelever sprids till fler skolor och kommuner som ett välanvänt koncept, säger Anna Atterlöf till Habo.se.

Källa: Naturskyddsföreningen.se, Habo.se.
Läs också: Filmtips! Ung pojke bygger vindkraftverk i Malawi