Energismart belysning i bostadsrättsföreningar gör skillnad

744

I Belysningsprojektet hjälper energi- och klimatrådgivare bostadsrättsföreningar till en bättre och mer energieffektiv belysning. Varje besökt förening kan i snitt spara 56 procent av sin elanvändning kopplat till belysning.

Belysningsprojektet är en gemensam satsning av landets kommunala energi- och klimatrådgivare. Det har utförts på uppdrag av Energimyndigheten och är ett av tre nationella projekt. De andra två projekten handlar om att öka intresset bland villaägare att installera solceller och att hjälpa bilister att få koll på sitt däcktryck.

Utgångspunkten för Belysningsprojektet har varit att ge intresserade bostadsrättsföreningar hjälp med att effektivisera sin belysning.

– Belysning är bara ett av flera områden där energi- och klimatrådgivningen har den kompetens som många bostadsrättsföreningar efterfrågar då de vill minska sina energikostnader och miljöpåverkan, säger Anna Wistrand på Energimyndigheten.

Kartläggning och åtgärder

Föreningarna har fått hjälp med att genom kartläggning av den gemensamma belysningen beräkna den årliga elförbrukningen. Efter rådgivningen kan bostadsrättsföreningarna sedan vidta egna åtgärder och några exempel på dessa är:

  • Bedöma om man har rätt antal lampor i förhållande till behovet av belysning. En del kan behöva installera fler medan andra kanske kan ta bort några.
  • Styra belysningen så att den bara lyser när och där den behövs.
  • Byta ut gamla armaturer till moderna.
  • Byta ut gamla lampor i befintliga armaturer.

Runt 150 bostadsrättsföreningar över hela landet har fått ta del av rådgivningen kring energieffektiv belysning. Borlänge, Degerfors, Göteborg, Hällefors, Karlsborg, Karlskoga, Ljusnarsberg och Ludvika är bara några exempel på städer som har deltagit. Projektet visar att varje besökt förening i snitt kan spara 56 procent av sin elanvändning kopplat till belysning.

– Många föreningar har redan genomfört, eller beslutat om att genomföra, åtgärder som sammanlagt minskar elanvändningen med 500 000 kilowattimmar. Det motsvarar den årliga användningen av hushållsel i cirka 100 hushåll, berättar Jimmy Anjevall, projektledare på Energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Källa: Energimyndigheten