Estrid – en mäktig kvinna från vikingatiden!

2237
Vikingakvinnan Estrid var en stark kvinna som hade stor betydelse för bygdens historia och framväxt. Foto: Kultur Vallentuna - Isa Lindqvist, kommunantikvarie Vallentuna kommun.

Runrikets dag firas vartannat år i Vallentunas kommun. I år sponsrades eventet av Ellevio då kommunen ingår i vårt elnätsområde. Det var extra roligt att vara sponsor i år då man även firade minnet av Estrid, en fascinerande och mäktig vikingakvinna.

Eventet Runriketsdag är ett samarbete mellan Vallentuna kommun och Täby kommun som startade 2006 tillsammans med Stockholms läns museum. Kommunerna turas om att vara värd för evenemanget och i år ägde det rum i Vallentuna 25-26 maj. I år hade man dessutom valt att hedra en speciell person med stor betydelse för bygdens historia och framväxt, nämligen vikingakvinnan Estrid.

Gift 2 gånger och födde 7 barn

Estrid föddes för cirka 1000 år sedan på gården Snåttsta som ligger i nuvarande Vallentuna kommun. När hon blev vuxen så giftes hon bort med Östen, en man som tillhörde en rik släkt i Såsta vid södra Vallentunasjön, i nuvarande Täby kommun och flyttade dit. Med Östen fick hon barnen Gag, Ingefast, Östen och Sven. Gag dog ung och senare dog maken Östen under en pilgrimsfärd till Jerusalem. Efter en tid gifte Estrid om sig med Ingvar i Harg, i nuvarande Sigtuna kommun. Med honom fick hon tre söner. När också Ingvar dog återvände Estrid till Täbybygden och levde tillsammans med sina barn och barnbarn där. När hon dog så begravdes hon kant i kant med sin förste make Östens gravmonument vid Broby bro.

Tillhörde mäktig hövdingasläkt och reste flera runstenar
Foto: Vallentuna kommun, Malin Carlsson.

Vi känner till Estrid genom att hon nämns i sex runinskrifter. Hon är den kvinna som har rest flest stenar och omnämns också på flera stenar, vilket är relativt ovanligt. Dessutom upptäcktes hennes grav vid en arkeologisk undersökning 1995 och i graven låg några av hennes ägodelar. Estrids livstid kan genom runinskrifterna bestämmas till omkring år 1020-1080. Hon tillhörde tidens högsta samhällsskikt, en av de hövdingasläkter som införde kristendomen i Sverige och som i praktiken styrde landet. Hon var farmor till en man vid namn Jarlabanke som reste ett stort antal runstenar och som skröt med att han ”ägde hela Täby”. Familjen brukar kallas Jarlabankeätten.

Firades på Runrikets dag 2019
Årets firande av Runrikets dag 2019. Foto: Vallentuna kommun, Malin Carlsson.

Både i Vallentuna kommun och Täby kommun är man väldigt stolta över Estrid.
– Vi ville göra någonting för att fira Estrid, vår vikingakvinna som vi är så stolta över. Hon betyder mycket för båda kommunerna, då hon föddes här i Vallentuna och dog i Täby, säger Isa Lindqvist Kommunantikvarie Vallentuna kommun.

Så det blev ett riktigt födelsedagskalas med tårta och en konsert till Estrids ära. Kulturskolans ungdomar framförde musik och sång som hade tydlig koppling till kvinnliga kompositörer, artister, regissörer etc.

Vill du veta mer om Estrid?

På Stockholms läns museums webbplats kan du läsa mer om Estrid. Museet äger dessutom en modell av Estrid i 30-årsåldern, skapad efter kraniet av den individ som tros vara Estrid. Modellen är för närvarande utlånad till utställningen Tusen år av kvinnokraft.  I Vallentunas kulturhus kan du beskåda en modell av Estrid som barn och modellen av den äldre Estrid finns just nu utställd på Vikingaliv. Estrid finns, som nämnts, även med i utställningen Tusen år av kvinnokraft, som hade premiär 11 juni i Vallentuna kulturhus. Där är hon en av många kvinnliga förebilder som med sitt liv berättar kvinnors historia de senaste 1000 åren.