EVLedger – vill göra det möjligt att använda batterier på ett mer hållbart sätt

3257

Hallå där…

Pavel Calderon, en av tre grundare, CCO EVLedger

Presentera dig själv! Vad driver dig, och vad fick dig och dina kollegor att ta steget och starta EVLedger?

– Som person är jag motiverad av tanken på att medverka till att samhället blir bättre. Som yrkesperson är jag så uppfylld av vad batterier och batteriteknik kan ge.

Första gången jag råkade på det här med batterier och batteriforskning var när jag studerade materialfysik för tio år sedan. När jag sedan började arbeta med eldrivna fordon, elektrifiering och den övergripande transformationen av vårt sätt att förflytta oss, var batteritekniken med hela tiden. Med EVLedger försöker vi göra komplexiteten med batterier tillgängligare – vi vill göra det möjligt att använda batterier på ett bättre, mer hållbart sätt, både vad gäller prestandan i batterierna och när det gäller återvinning och återbruk av batterierna. Vi vill hjälpa till att utveckla en cirkulär värdekedja för batterier, där allt från kemikalier och metaller återvinns.

Vad behöver vi veta om batterier?

Pavel Calderon en av grundarna och CCO för EVLedger.

– Ja, batterier är en viktig del av det samhälle som växer fram där mycket av våra vardagsliv handlar om saker som går på el. För att elektrifiera till exempel bilar behövs batterier.

Vår innovation är ingen fysisk sak, utan mjukvara som samlar och förmedlar information och data om hur ett batteri i till exempel elfordon använts, hur det mår, hur det kommer att må, och så vidare.

Informationen vår mjukvara analyserar kommer från många olika parter – de som utvecklar batteriet, de som installerar det, de som använder det, de som återvinner. Alla dessa har något att berätta om batteriet, och sammantaget blir det viktig information för.

Mjukvaran analyserar batteriet och dess användning kan vi leverera insikter som hjälper företag att förstå hur batterier kan användas, återvinnas, hur mycket koldioxid som investerats och hur mycket har avtjänats i batteriet.

Vad är det med er innovation som gör dig så entusiastisk?

– Jag tror mycket på elektrifiering, men det får inte innebära att vi fortsätter att ständigt gräva upp mer metaller, använda mer naturliga resurser, använda mer energi i tillverkningen av batterier. Om alla ska ladda och använda el måste vi använda både elen och lagringsmöjligheterna mer effektivt. Här spelar EVLedger roll.

Men för egen del är det ju i mångt och mycket en dröm att om 20 år kunna peka på en positiv utveckling i samhället och säga ”jag var med och gjorde det där”.

Skulle du säga att det är privatpersoner som har mest nytta av er innovation?

– De vi riktar oss till främst är det vi kallar ”fleet owners” – företag som har en flotta med många fordon och uppkopplade batterier, till exempel ett av de företag som erbjuder elskotrar, eller kanske bussbolag och logistikföretag. Men även energiföretag som är intresserade av att köpa upp batterier.

Låt oss vidga vyn lite. Som teknikutvecklare, vad tror du är den viktigaste utmaningen i dagens energisystem, ur ett klimatperspektiv?

– Det är ju väldigt regionalt såklart, men i Sverige som har mycket förnybar energi och allt fler människor som själva producerar energi, behövs nya typer av batterier och system. Batteriteknik spelar en viktig roll som buffert för att anpassa näten för olika behov i framtiden. Man ska kunna ladda batteriet när det soligt eller när det blåser, och använda energin när efterfrågan ökar och fabrikerna drar igång igen.

Samtidigt tror jag att vi måste utveckla synen på återvinning – det gäller inte minst batterier, där dominerande del av batterierna slängs eller förstörs, eller hamnar på deponier. Det är helt enkelt inte hållbart.

LÄS MER: evledger.com

SE FILMEN: Pavel Calderon presenterar EVLedgers bidrag.