Farligt med felaktigt installerade solceller

1182

Intresset för solceller och installationer av dessa har ökat markant. Men nu varnar både Elektrikerförbundet och Länsförsäkringar om att felaktigt installerade solceller kan vara förenat med livsfara.

Trots att det är av yttersta vikt att en solcellsinstallation utförs på ett riktigt sätt har skadeförebyggare Anders Dahlén på Länsförsäkringar sett flera exempel på nybyggda solcellsanläggningar som har brister. Om försäkringsbolaget anser att en installation utförts felaktigt kan det hända att den drabbade inte får några försäkringspengar vid en eventuell brand.

– Om det är felaktigt gjort och om det blir en skada, i värsta fall en brand och man ser att det är kablar som inte är rätt lagda så kan det vara så att försäkringsbolaget backar, säger han till Sveriges Radio Jämtland.

Taket kan bli spänningsförande

Även Sven Höckert, ombudsman på Svenska elektrikerförbundet, delar Anders Dahléns erfarenheter av farliga installationer ute i landet. Det kan röra sig om brister vid kabelförläggning, kontroll före drifttagande och risk för slitage. Solceller, paneler och tak kan i värsta fall bli spänningsförande.

– Om det går upp någon person som ska skotta snö på taket eller om sotaren kommer dit och ska sota och taket är spänningsförande så är risken stor att han får sig en stöt så att han ligger nedanför taket sedan, säger han till radiokanalen.

Välj en certifierad solelsinstallatör

Enligt Elsäkerhetsverket är det ägaren till anläggningen som har ansvaret för att den är säker. Hur kan då en säker installation garanteras? Elsäkerhetsverket ger rådet att alltid välja en leverantör som har dokumenterad kunskap och erfarenhet av solcellsanläggningar, det vill säga­ en certifierad solelsinstallatör. Allt elinstallationsarbete ska utföras av ett företag med verksamhetstypen ”Elproduktion”, som finns i Elsäkerhetsverkets offentliga register.

Polisanmäl felaktiga installationer

I artikel på Elinstallatören.se uppmanar elinspektör Peter Lindberg konsumenter att polisanmäla företag som installerar solceller utan att vara registrerade som elinstallationsföretag hos myndigheten.

– Företag som utför installationer av solcellsanläggningar och som inte är ett riktigt elinstallationsföretag, då arbetar man olagligt och de företagen ska polisanmälas.

Källa: Tidningen Elektrikern, Elinstallatören.se och Elsäkerhetsverket

Läs mer om den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft i juli 2017.