Fler och fler producerar sin egen el

936
Allt fler svenskar vill producera sin egen el. Bland Ellevios kunder har det varit en stadigt stigande kurva under de senaste åren.
– Under 2017 ser vi en ökning med 56 procent, säger Albin Kjellberg, som är ansvarig för små elproducenter hos Ellevio.

De blir en allt vanligare syn ute bland landets hustak; de blänkande solpanelerna. I en undersökning från branchorganisationen Energiföretagen svarade 20 procent av de tillfrågade att de kan tänka sig att investera i egen elproduktion. Än så länge är det relativt få som gått från tanke till handling – men utvecklingen går snabbt framåt. Bland Ellevios cirka 937 000 kunder var det vid årsskiftet cirka 1 500 kunder som hade satt upp solpaneler på sina hus. Det är en ökning med 56 % jämfört med samma tid i fjol.

Vi märker av ett ökat intresse, både genom antalet nya anläggningar men också i frågorna som kommer in till oss. Intresset påverkas såklart av att det pratas mycket om förnybar elproduktion och våra kunder blir mer och mer medvetna kring hållbarhet och omställningen av energisystemet, säger Albin Kjellberg.

Det ekonomiska stödet för solceller har också ökat, nu kan man få upp till 30% i investeringsstöd. Vi tycker det är en positiv utveckling att fler får möjlighet att bli producera sin egen el, säger Albin Kjellberg.

Ellevio har gjort en prognos för hur de tror att utvecklingen kommer se ut framöver. Om tillväxten fortsätter i samma takt kommer antalet elproducenter ha ökat till cirka 15 000 till 2020. Det ligger också i linje med Energimyndighetens målbild om en total produktion på 7-14 TWH solel till 2040.