”För oss i Dalarna är bilen en nödvändighet”

3255
Holen, Dalarna Foto: Mostphotos

För två år sedan fick alla länsstyrelser i uppdrag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. I Dalarna mynnade uppdraget ut i en rapport som betonar länets stora utmaning. Här finns nämligen fler bilar än genomsnittet i landet och körsträckan per person och bil är mycket längre.

Dalarnas landshövding Ylva Thörn understryker i rapporten hur viktig bilen är i Dalarna. Inte minst därför att det i länet i dagsläget är svårt att få till en kostnadseffektiv kollektivtrafik.

Landshövding Ylva Thörn Dalarnas län.

– För oss i Dalarna, som är ett landsbygdslän, är bilen idag en nödvändighet för att ha tillgång till arbete, service och fritidssysselsättningar. Därför är utbyggnad av infrastruktur för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur extra viktig i vårt län, skriver Ylva Thörn.

I rapporten ger hon ytterligare exempel och nämner Dalarnas många industrier, och det faktum att länet inte har någon hamn som möjliggör transporter sjövägen. Dessutom är Dalarna ett populärt turistmål där utbyggnaden av infrastrukturen för förnybara drivmedel inte bara skulle gynna lokalborna utan även besöksnäringen och turisterna.

LÄS ÄVEN: Elbilar för rookies – 10 frågor och svar

LÄS ÄVEN: Förfinad batteriteknik kan korta elbilens laddtid markant

 Förslag på åtgärder

Rapporten fastlår att för att omställningen till fossilfritt ska bli verklighet behövs en mängd åtgärder. Här är bara några exempel:

* Fler aktörer i länet måste motiveras till att köpa laddbara elfordon eller byta till förnybara drivmedel. Detta kan ske genom ökad kunskap om förnybara drivmedel och elfordon. Fler resurser och riktade projekt skulle kunna påskynda den processen.

* Informationen vad gäller befintlig och framtida infrastruktur till allmänhet, företag och kommuner måste vara regelbunden så att alla aktörer känner sig delaktiga i resan mot ett förnybart samhälle.

* En viktig länk i kedjan är bilhandlarna. Om bilhandlarna är kunniga och förespråkar elfordon kommer även kunderna att bli intresserade. Rapporten föreslår att Trafikverket tillsammans med bilhandlarna hittar strategier för att marknadsföra och öka försäljningen av elfordon.

* Främja utbyggnad av infrastruktur med hjälp av Klimatklivet.

Om rapporten

Planen som länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram tog två år att genomföra och arbetet har skett i dialog med Energimyndigheten och Trafikverket. Bakgrunden till rapporten är målet om ett klimatneutralt Sverige till år 2045 med delmålet att transportsektorns utsläpp av växthusgaser minskar med 70 procent till år 2030.

Nyfiken på fler åtgärder och detaljer? Läs här.

Källor: Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel energiintelligent.se