För Sverige i tiden – nu har Sverige fått sin egen solkung!

702
Fotomontage - Så här kommer solcellspanelerna att sitta på Stockholms slott - Foto Spårvägsmuseet Montage Erik Kampmann

Solcellsboomen som ökar för varje år har nu även nått Hans Majestät Konungen och Stockholms slott. I april monterades 600 solcellspaneler på det kungliga taket. Och valspråket ”För Sverige – i tiden” har väl aldrig varit mer passande.

Den kungliga familjen är känd för sitt miljöengagemang, så Statens Fastighetsverk (som ansvarar för slottets fastighetsdrift och underhåll) beslöt sig för att ge kungen solpaneler som gåva inför hans 70-års dag.

Presenten innehöll 600 solpaneler som i april i år monterades på en 1 000 kvadratmeter stor yta på Stockholms slott. Statens fastighetsverk räknar med en årlig produktion på cirka 170 MWh vilket motsvarar minst tolv procent av slottets årliga elförbrukning.

Testades tidigare

Idén att förse Stockholms slott med solcellspaneler har funnits ett tag. 2010 satte Statens fastighetsverk (SFV), på initiativ av Kungl. Hovstaterna, upp en provyta på delar av slottets tak.

Lotta Günther, fastighetschef Statens fastighetsverks vid några av de totalt 600 solcellspanelerna. Foto: Melker Dahlstrand

– Efter många diskussioner om för- och nackdelar enades vi om att vi skulle sätta upp en provyta på en liten del av norra längans tak. Dels för att se hur solcellspanelen skulle se ut på plats men också för att se vilken effekt som skulle kunna uppnås, säger Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Påverkar inte slottets utseende

Ett av skälen till att Riksantikvarieämbetet godkände projektet är att Stockholms slott har ett tak som gör att solcellerna inte kommer att påverka den visuella upplevelsen av byggnaden.

– Eftersom slottet har ett pulpettak med flack lutning kommer solcellspanelerna inte att synas, varken från borggården eller från något annat håll. Enda gången du har chans att se solcellspanelerna är från luften, om du flyger in över Stockholm vid landning till exempel. Det ser vi å andra sidan som positivt, att Stockholms slotts tak nu får stå symbol för hur viktigt hållbarhet är för Sverige, säger Erik Kampmann, slottsfogde och chef för Stockholms slottsförvaltning.

Solcellerna placeras på hela norra längans tak, samt på norra delen av västra och östra längans tak.

Källa: Energinyheter.se