Fördubbling av laddhybrider och elbilar under 2018

627
Ett nybilsköp där en elbil ersätter en bensin eller dieselbil minskar klimatpåverkan motsvarande ca 1 800 kg CO2 per år enligt rapporten.

Under 2018 tog elbilsutvecklingen fart och vid årsskiftet fanns nära 70 000 laddbara fordon i Sverige. Men vi är bara i början av elbilsboomen. Det visar den nya rapporten Elbilsläget 2018. Enligt prognosen kommer vi 2030 ha omkring 2,5 miljoner laddbara fordon i trafik.

Vid slutet av 2017 fanns drygt 45 000 laddbara fordon i trafik i Sverige. Ett år senare hade antalet ökat med 52 procent till nästan 70 000 fordon. En ökning som till stor del är en effekt av det nya bonus malus-systemet*.

Det är utan tvekan laddhybriderna som ökat mest – både i tal och procentuellt. Siffrorna kommer från Power Circles färska rapport Elbilsläget 2018. Idag är 2 procent av nybilsförsäljningen elbilar och prognosen pekar mot en fördubbling under 2019. Marknadsandelen för laddbara fordon förväntas växa stort under de kommande åren för att helt dominera marknaden från 2026.

– Vår prognos bygger på att elbilen blir lika billig i inköpspris som en likvärdig bensin eller dieselbil år 2025. Efter det så finns det ingen anledning att inte välja en elbil när du ska köpa en ny bil eftersom även driftkostnaden är lägre, säger Daniel Kulin sakkunnig på Power Circle.

Populära laddhybrider

Statistiken i rapporten visar att de populäraste laddbara laddhybriderna i Sverige är Volkswagen Passat GTE, Mitsubishi Outlander och Kia Optima PHEV. Toppar listan för elbilar gör Nissan Leaf som under 2018 tog över ledningen från Tesla Model S.

I Sverige fanns vid årsskiftet 95 stycken bussar som går helt på el. Detta är i stort sett en fördubbling från året innan.

Elbilar släpper inte ut någon koldioxid alls under körning. Ett nybilsköp där en elbil ersätter en bensin eller dieselbil minskar klimatpåverkan motsvarande ca 1 800 kg CO2 per år enligt rapporten. Både elnät, elproduktion och laddinfrastruktur måste också hålla jämna steg för att en stor och bred introduktion av elbilar ska vara möjlig.

– En snabb elbilsutveckling skulle kunna bidra till att minska utsläppen från vägtrafiken där vi idag har stora utmaningar. Denna utveckling behövs om vi ska kunna nå våra antagna klimatmål men går inte av sig själv utan kräver fortsatt strategiska satsningar på laddinfrastruktur och fossilfria transporter, säger Johanna Lakso VD för Power Circle.

* Miljöanpassade fordon premieras med en bonus på maximalt 60 000 kronor. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar.

Källa: Rapporten Elbilsläget 2018 och Power Circle
Läs också:
Elbilar för rookies – 10 frågor och svar
Ladda elbilen säkert – så gör du