Företag går samman för ett mer jämställt Värmland

523
Idag finns 316 anslutna företag i "Ett jämställt Värmland". De medverkande företagen erbjuds bland annat nätverk, kompetenshöjande insatser, stöd och handledning. Ett av de anslutna företagen är Ellevio.

Ett jämställt Värmland, så heter ett lokalt projekt vars syfte är att lyfta och sprida goda exempel på jämställdhetsarbete. Ett av de medverkande företagen är Ellevio som nyligen varit med och startat jämställdhetsinitiativet Prao-pilot i Karlstad.

Bakom arbetet med Ett jämställt Värmland står Länsstyrelsen, som också administrerar webbsidan Ettjamstalltvarmland.nu. På sajten skriver man: ”Jämställdhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. Värmland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i. För både kvinnor och män”.

För att lyckas med detta mål behöver många hjälpa till. Ett jämställt Värmland vänder sig till allt från myndigheter och kommuner till organisationer inom den idéburna sektorn och företag. Idag finns 316 anslutna företag i Värmland. De medverkande företagen erbjuds bland annat nätverk, kompetenshöjande insatser, stöd och handledning. Ett av företagen är Ellevio som, enligt HR-partner Frida Åström, valt att ansluta sig till Ett jämställt Värmland för ökad kunskap, inspiration och nätverk kring frågan.

Har samarbetet gett några resultat?

– Vi arbetar dagligen med att öka vår medvetenhet för att kunna gå från ord till handling och därmed nå de jämställdhetsmål vi har. Flera chefer från Ellevio deltog exempelvis i jämställdhetskonferensen Genius 2019. Många interna och externa initiativ är igång parallellt där vi alla inom Ellevio är med och bidrar till en inkluderande och jämställd kultur.

Har du något exempel?

– Ett exempel är ett spännande jämställdhetsinitiativ i Karlstad som vi var med och drog igång. Prao-pilot är ett pilotprojekt där vi genom ett tight samarbete med andra teknikföretag och skola har vi kunnat erbjuda ett helt nytt upplägg på prao. I stället för att genomföra sin praoperiod på ett och samma företag får skolelever under en vecka möjlighet att besöka fem företag inom teknikbranschen. Platserna har varit attraktiva och föregåtts av en ansökningsprocess. Genom att sätta jämställheten i fokus hoppas vi kunna påverka bilden i framtiden. Vi hoppas att projektet kan väcka nyfikenhet och locka fler tjejer till tekniska utbildningar och yrken, avslutar Frida Åström, HR-partner på Ellevio.

Källa: Ettjamstalltvarmland.nu