Vindkraft i trä testas utanför Göteborg

2605
Ett vindkraftstorn i trä har rests på Björkö, och ska framför allt användas i forskningssyfte. Bild: Modvion.

Vindkraftverk i trä – är det verkligen möjligt? Ja, faktiskt. Nyligen restes ett 30 meter högt torn på Björkö utanför Göteborg.

– Laminerat trä är starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre. Genom att bygga i trä minskar vi dessutom koldioxidutsläppen vid tillverkningen, menar Otto Lundman, vd på företaget bakom tornet.

Vindkraftstornet som har rests på Björkö ska framför allt användas i forskningssyfte. Men redan under 2022 kommer ett trätorn i kommersiell skala att byggas. Det är Varberg Energi som har beställt ett 110 meter högt torn.

Ska användas för forskning

Tornet på Björkö har däremot beställts av Svenskt vindkraftstekniskt centrum vid Chalmers, och ska användas i forskningssyfte. När vindkraftverket sätts i drift efter sommaren ska forskarna med hjälp av en mängd sensorer samla in data som därefter kan bli underlag för vidare studier. Och det handlar inte enbart om att vindkraftverket är byggt i trä. Att få tillgång till kvalificerad vindkraftdata är nämligen inte helt enkelt.

Att bygga vindkraftverk i massivträ är mer kostnadseffektivt, menar Otto Lundman, VD på Modvion. Bild: Modvion.

  Det är extremt svårt för forskare att komma åt alla data från vindkraftverk, de är alltid företagsspecifika och ofta hemliga. Men det här är totalt öppet, säger centrets föreståndare Ola Carlson som är biträdande professor i förnyelsebar elkraftproduktion, till tidningen Ny Teknik.

Vill se om simuleringarna stämmer

Och på Modvion, företaget bakom vindkrafttornet, vill man förstås se om trätornet fungerar enligt beräkningarna:

Nu när tornet är på plats vill vi exempelvis se att materialet rör på sig på samma sätt som i våra simuleringar, säger Otto Lundman, vd, till Ny Teknik.

Att bygga vindkraftverk i massivträ är också mer kostnadseffektivt, menar Otto Lundman. Eftersom tornet är byggt i moduler, går det enklare att frakta delarna på plats. Det 30 meter höga tornet har byggts tillsammans med Moelven på limträfabriken i Töreboda. Träets lägre vikt och modulkonceptet gör det möjligt att bygga högre torn som dessutom kan transporteras på allmänna vägar.

Källa: Ny Teknik, Modvion