Framtidens flygplan kommer att vara eldrivna

3400
Framtidens flygplan är eldrivna, enligt forskare vid MDH, Mälardalens Högskola.

Vad händer med flyget i framtiden? Kommer vi att behöva sluta att flyga för att värna om miljön? Nej, enligt idéhistoriker Johan Norberg och flygbranschchef Fredrik Kämpfe. Och de får medhåll av forskare vid Mälardalens högskola (MDH) som menar att eldrivna flygplan är den bästa lösningen för framtidens flyg.

Det pågår en het debatt just nu om flygplanets vara eller icke vara. På den ena sidan står flygmotståndare som tycker att folk ska ta sitt förnuft till fånga och flyga mindre på grund av miljöförstöringen. På den andra sidan finns flyganhängarna som menar att man aldrig kan stoppa människor från att ta flyget och istället bör man lägga fokus på att hitta förnybara medel. Och det är precis vad som sker just nu.

Ett av de största forskningsprojekten för innovativ hållbar flygteknik är Cleansky2 som finansieras av EU. Inom programmet samarbetar svenska små och medelstora företag och universitet. Samarbetsprojektet går under namnet TRADE – Turbo Electric Aircraft Design Environment.

– TRADE-projektet är det första i sitt slag i Sverige som tittar på flygtransportens framtid, ett viktigt projekt som vi utför i samarbete med ABB, säger Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik vid Mälardalens högskola i ett pressmeddelande.

Forskarna inom TRADE har kommit fram till en ny lösning som innebär att man integrerar maxkapaciteterna vid design av hybridflygplan. System där man kombinerar elmotorer med exempelvis gasturbiner blir det första området man kommer att studera i projektet. Fördelen med tekniken är att man kan optimera gasturbinen, samt att den extra kraft som krävs vid start och uppstigning kompletteras via elkraftssystemet.

Svenskt inrikesflyg fossilfritt 2030

Johan Norberg, idéhistoriker och författare menar att senaste tidens flygdebatt varit snedvriden. Han tror att flyget i framtiden kommer att bli ännu viktigare när det gäller att binda samman världen.

– Många hade förutspått att flyget inte skulle behövas och att vi skulle kunna lösa våra behov av kommunikation med hjälp av distansmöten och videokonferenser. Mängder av dessa har ökat men de har också lett till större globala nätverk och ett ökat behov av att faktiskt träffas i verkliga livet. Att ta varandra i hand tror jag är något djupt mänskligt, säger Johan Norberg och fortsätter:

– Globalt står flyget inför en uppväxling där två miljarder människor nu har det så pass gott ställt att de har råd att utforska världen. Det visar i sig hur irrelevant diskussionen är. Den avgörande frågan är inte om du kommer att flyga till Prag, utan vilken typ av drivmedel och vilket flyg vi kommer att använda oss av i framtiden.

Fredrik Kämpfe, branschchef för Svenska Flygplansbranschen är inne på samma linje. Han menar att med en växande befolkning och högre levnadsstandard följer ett ökat behov av att resa. Eftersom alltfler köp sker online, och ofta från andra länder, kommer även behovet av att frakta gods världen över att öka.

– Det här är alla medvetna om och det krävs en stor omställning för att vi ska klara av ökningen av transporter på ett hållbart sätt.

Enligt Kämpfe befinner vi oss redan i en omställningsprocess.
– Det amerikanska flygbolaget Jetsuite beställde nyligen 100 hybridelektriska flygplan av tillverkaren Zunim Aero. Airbus, Boeing och motortillverkarna pumpar in miljardbelopp i utvecklingen av små flygfarkoster och driver på utvecklingen av nya framdrivningssätt för flyget. Snart startar fullskaliga tester med elmotorer för hybridförsök i deras större plan. ­­Och i Norge är målet att allt inrikesflyg ska vara elektrifierat 2040. I Sverige har flygplansbranschen tagit fram en plan för hur inrikesflyget kan bli helt fossilfritt till 2030.

– Och då har vi bara talat om existerande teknik, sedan finns det teknik som vätgashybrider och bränsleceller som än så länge befinner sig på experimentstadiet, avslutar Fredrik Kämpfe.

Fakta

Bakgrund:

Sedan 1940-talet har flygmotorer drivits av flytande bränsle med en stor påfrestning på miljön som följd. Flygindustrin står inför allvarliga utmaningar i att göra transporterna mer hållbara för att inte tära på jordens begränsade naturresurser. Ökade kostnader för luftföroreningar, buller och begränsade bränsleresurser kräver ny och utvecklad teknik för att kunna möta de miljökrav som ACARE 2020 beskriver och för att uppnå målen i Flightpath 2050 (en 75 procentig reduktion av koldioxidutsläpp, 90 procentig reduktion av kväveoxidutsläpp och minskade bullerutsläpp med 75 procent, i relation till de nivåer som gäller för år 2000).