Framtidens smarta byggnader kan prata med varandra

699
Senast år 2025 räknar Jernhusen med att ha kopplat upp alla sina fastigheter till det nya styrsystemet. Målet är att 2030 halverat energianvändningen. Foto: Siemens.

Efterfrågan på energieffektiva byggnader blir allt större. Jernhusen, som äger och utvecklar järnvägsstationer runt om i landet, jobbar för att deras byggnader ska kunna ”tänka” och driftoptimera sig själva. Målet är en halverad energianvändning till år 2030.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler runt om i Sverige. För att kunna nå sitt mål på en halverad energianvändning till år 2030 behövde företagets digitala infrastruktur utvecklas. Valet föll på ett integrerat styrsystem som går under namnet Desigo CC och är framtaget av Siemens.

Läs också: Anders i Dalarna byggde ett energisnålt hus

Med det nya styrsystemet kan samtliga system i en fastighet styras samtidigt som de kan kommunicera och dra nytta av varandra. Genom analyser gjorda med hjälp av givare, passersystem och IR-detektorer kan exempelvis energianvändningen effektiviseras och anpassas utifrån närvaro i lokalerna.

– Mycket av intelligensen hos den smarta byggnaden ligger i att systemen kan föra en dialog och samarbeta. Det är inte bara energieffektiviseringen som ökar ju fler system som kan kommunicera med varandra. Komfort, säkerhet och trygghet i byggnaden blir också betydligt bättre, säger Johan Viktorsson, säljchef på Siemens Building Technologies.

Lyckat pilotprojekt i Göteborg

Jernhusens allra äldsta station, Göteborgs Centralstation, är en av tre fastigheter som redan tidigare fått testa det nya styrsystemet i ett pilotprojekt. När det nya systemet kopplades upp upptäcktes flera defekter i fastigheten – bland annat trasiga ventiler och motorer samt givare som saknades. Brister som det gamla systemet inte hade kapacitet att hitta. Dessa defekter kunde åtgärdas och sedan implementeringen har energianvändningen på Göteborgs Centralstation sjunkit.

Senast år 2025 räknar Jernhusen med att ha kopplat upp alla sina fastigheter till det nya systemet.

Källa: Energinyheter och Mynewsdesk.com
Läs också: Ökat intresse för passivhus