Göteborg ökar takten för att skapa en fossilfri stad

740
Göteborgs Stad är med i Fossilfritt Sveriges Klimatväxlingsprogram. Det innebär att en intern avgift läggs på resor med stora utsläpp av växthusgaser för att påverka den egna organisationen att välja andra alternativ.

Göteborg Stad har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Det innebär att alla de resor och transporter som organisationen utför själva och köper in ska vara fossilfria senast år 2030.

Att koldioxidutsläppen från Sveriges transporter måste minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 är politikerna i riksdagen överens om.

För att företag, kommuner, landsting och organisationer ska kunna vara med och bana väg för detta har Fossilfritt Sverige* inrättat en Transportutmaning. Det företag eller organisation som antar utmaningen har som mål att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Göteborgs Stad antar utmaningen

Tidigare har Göteborgs Stad antagit Solutmaningen och Klimatväxlingsutmaningen. På miljö- och klimatnämndens möte den 22 januari i år antog nämnden även Transportutmaningen å Göteborgs Stads vägnar.

– Göteborgs Stad vill vara en föregångare och antar nu transportutmaningen som en del i vårt strategiska klimatarbete för att minska växthusgasutsläppen. Detta bidrar också till en renare luft för göteborgarna, säger Mathilda Edlund, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Drivmedel som minskar utsläppen

En fossilfri transport i det här sammanhanget har ett drivmedel som innebär en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. I dagsläget lever el, vätgas, biogas, HVO (förnybar diesel), FAME (Biodiesel) och ED95 (etanolbaserat drivmedel) upp till detta krav.

Både de resor som organisationen utför själva och de som köps in räknas i utmaningen. De anställdas tjänsteresor räknas men inte själva resan till och från jobbet – om de inte betalas av arbetsgivaren. Flyg ingår dock inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och därför inkluderas inte flygresor i Transportutmaningen. Göteborgs Stad är, som tidigare nämnt, även med i Fossilfritt Sveriges Klimatväxlingsprogram. Detta innebär att en intern avgift läggs på resor med stora utsläpp av växthusgaser för att påverka den egna organisationen att välja andra alternativ.

* Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Källa: Fossilfritt-sverige.se och Göteborgs Stad