Grönt avdrag för solceller och laddstolpar i ny budget

996

Ett grönt ROT-avdrag ersätter solcellsbidraget. Det beskedet lämnade Regeringen i sin budget som presenterades nyligen. Vi reder ut vad det innebär för dig som är sugen på solceller.

Bidrag för att sätta upp solceller som privatperson har funnits i många år, med lite olika utformning och omfattning. Bidraget har funnits för att uppmuntra och snabba på omställningen till ett förnybart energisystem. I takt med att priserna på solcellsanläggningar har rasat så har också politiken sett ett behov av att se över stödsystemet. Och i budgeten som presenterades 21 september finns alltså ett ”grönt avdrag” med. I praktiken innebär det att:

  • Du kan få en skattereduktion på 15 procent för solceller och 50 procent för energilager och laddstolpar.
  • Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.
  • Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och föreslås ersätta de nuvarande stöden till privatpersoner för installation av solceller, energilager och laddstolpar.
  • Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

Till skillnad från tidigare stödsystem, där köparen fått ansöka om stödet och fått det utbetalt i efterhand föreslår man att det gröna avdraget ska fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget. Det vill säga att köparen kan ta del av skattelättnaden redan vid köpet. Därmed kommer heller inte problem uppstå med att pengarna ”tar slut” i förtid, som det varit med solcellsstödet.

Läs mer på Solcellskollen