Hållbarhet genomsyrar värmländska turistboenden

549

Allt fler efterfrågar hållbara och klimatsmarta resmål. Svenska Turistföreningen har därför skapat ett så kallat Hållbarhetslöfte som visar gästerna vilka boenden som arbetar med hållbarhet ur alla perspektiv – som exempelvis att aktivt hushålla med vatten och energi. I Värmland har alla STF-boenden nu avgett detta löfte.

Turister som besöker Värmland har visat ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor. Det menar Mia Landin som är VD på Visit Värmland.

– Vi märker att hållbarhet är en faktor som spelar allt mer roll idag, säger Mia Landin till P4 Värmland.

Som ett led i utvecklingen har Svenska Turistföreningen tagit fram ett ”Hållbarhetslöfte” som hotell och vandrarhem i Sverige ska jobba efter. Har ett boende avlagt detta löfte signalerar det att man arbetar aktivt med hållbarhet. Några exempel kan vara att hotellet eller vandrarhemmet hushåller med vatten och energi, jobbar med källsortering, bidrar till en levande bygd och ger bra arbetsvillkor till sina anställda. Det handlar även om att inspirera gästerna till att leva mer hållbart.

Hållbarhetslöftet – ett komplement till miljömärkning

Många av STF:s boenden har redan olika miljömärkningar och hållbarhetslöftet ersätter inte dessa. Det fungerar istället som ett komplement till ett redan pågående miljöarbete med fokus på att visa upp hållbarhetsarbete utifrån lokala förutsättningar. Några exempel på existerande initiativ är kretsloppsbaserad tomat- och fiskodling, naturnära upplevelser och egentillverkade charkprodukter av gårdens egna svin.

Maria Lidberg, hållbarhetsansvarig på STF.

I Värmland har alla åtta STF-boenden avgett Hållbarhetslöftet.

– STF Sunne Hembygdsgård B&B är ett mycket bra exempel på vad hållbarhet i besöksnäringen kan vara. De har engagerat sig i traktens socioekonomiska utsatta, bland annat genom att i samverkan med kommunen erbjuda rum till dem som av olika anledningar behöver akut boende, säger Maria Lidberg, hållbarhetsansvarig för Svenska Turistföreningen i ett pressmeddelande.

Hållbarhetslöftet innebär att turistboendet:
  • Är engagerat i samhället
  • Hjälper dig att bli en hållbar gäst
  • Källsorterar sitt avfall
  • Tar ansvar för energiförbrukningen
  • Värnar om vattnet som resurs
  • Bidrar till en levande bygd och hållbart jordbruk
  • Använder miljöanpassade produkter
  • Är en ansvarsfull arbetsgivare
  • Har ett helhetsperspektiv  i sin verksamhet
  • Följer STF:s övergripande hållbarhetspolicy

Källa: Svenska Turistföreningen, P4 Värmland och VF