Hälsingegård testar solel och batterier – så gick det

2206
Lantbrukarparet Henrik Johansson och Eva Molin i Vallsänge har installerat solel sedan flera år tillbaka. Gården är KRAV-märkt. Foto: Vattenfall/Ola Johansson.

Ellevio har tidigare skrivit om gården Vallsänge utanför Kilafors i Bollnäs kommun. En mjölkgård som blev ett forskningsprojekt med solceller och batterilager. Projektet är nu avslutat och man har fått nya insikter kring potentialen för solel inom lantbruket.

I projektet, som gått under namnet Solbruket, har möjligheten att utnyttja solel effektivt med nätkopplade batterier undersökts. Målet har varit en mer klimatsmart elförsörjning.

Läs också: Nyttan med solel testas på Hälsingegård

Lantbrukarparets gård i Vallsänge. Foto: Vattenfall/Ola Johansson.

Enligt den slutrapport som tagits fram hade lantbrukarparet Eva och Henrik i Vallsänge helt rätt förutsättningar för att vara med i testet. De hade redan solel installerat sedan flera år tillbaka, gården var KRAV-märkt och genom att vara mjölkgård hade de också en lastprofil med stor dygnsvariation där ett batterilager ansågs kunna göra stor nytta.

I rapporten kan man läsa att gården har hög förbrukning morgon och kväll, medan solproduktion har sin dygnstopp mitt på dagen. Ett batterilager som kan klara att hantera att jämna ut förbrukning och produktion över dygnet var en lämplig lösning för Evas och Henriks gård och installerades därför som komplement till parets egen solelanläggning.

Intelligent styrsystem

På gården kunde ett intelligent styrsystem kommunicera via internet. Systemet kunde ge Evas och Henrik prognoser för solproduktion och förbrukning baserat på väderprognos och energipris samt optimera användningen av batterierna.

Energilager kommer att ha en allt större roll i det framtida energisystemet, inte minst i form av batterier. Projektet Solbruket har gett oss många viktiga erfarenheter, dels rent praktiska kopplat till installationen ute hos kund men inte minst rörande hur väl styrningen mot olika driftfall fungerar, säger Magnus Berg, som jobbar med forskning och utveckling på Vattenfall.

Christian Gruffman, Vattenfall är tekniskt ansvarig för val av utrustning samt installation och driftsättning på gården. Foto: Vattenfall/Ola Johansson.

Solceller kompletterat med batterilager är, precis som projektet visat, särskilt lämpliga för lantbruk med större variation av förbrukning under dygnet.

Men en av många lärdomar är att själva batteritekniken inte upplevs som mogen och en investering ses som lite av ett risktagande. I rapporten skriver man: ”För att tekniken ska få ett större genomslag behöver den bli mer förutsägbar vad gäller exempelvis livslängd och kostnader. Först när balans mellan teknik-mognad och investeringskostnad uppstår är det rimligt att konsumenten kan ta ställning till olika affärsmodeller”.

Källa: Slutrapport projekt Solbruket – Solel och batterilager för det hållbara lantbruket

Fakta

Forskningsprojektet Solbruket initierades av Vattenfall i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE och har delfinansierats av Naturskyddsföreningen genom Bra Miljöval och av Energimyndigheten.