Hemmaladdning av elbilar kan innebära brandrisk

8286

Många använder vanliga eluttag, så kallade schukouttag, vid hemmaladdning av sin elbil – trots EU:s laddirektiv. Detta kan innebära en brandrisk och Elsäkerhetsverket överväger nu om de ska ändra sina krav så laddning i schukouttag kan stoppas.

Som ett led i att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta beslutade regeringen i december att införa stöd till installation av hemmaladdare. Stödet ger rätt till bidrag med upp till hälften av kostnaden för laddstation och indragning av el, som mest 10 000 kronor per fastighet.

Men trots det nya stödet är det många som fortfarande använder sig av laddkabel i sitt vanliga hushållsuttag, ett så kallat schukouttag. Ur ett säkerhetsperspektiv är denna typ av laddning inte att rekommendera. Dessa uttag är främst gjorda för kortare belastningar och klarar inte den kontinuerligt höga belastningen som laddningen medför.

– Det finns ingen statistik men magkänslan säger att de flesta fortfarande laddar i ett vanligt eluttag, säger Olle Johansson, vd på Power Circle, till Ny Teknik.

Att flera biltillverkare bara skickat med en sladd med vanlig stickkontakt, kostnaden för investering av laddbox och bristen på kunskap tror Olle Johansson kan vara några av anledningar till detta.

Konsekvenser för många elbilsägare

I maj förra året kom nya regler för elinstallationer och där framgår att laddning i schukouttag inte rekommenderas. Men Elsäkerhetsverket överväger om de ska gå längre än så. Enligt gällande föreskrift är det så att om man ändrar användningen av sin anläggning så att allvarliga säkerhetsrisker föreligger måste man uppfylla senaste standard. Det skulle i fallet med ett schukouttag kunna innebära att det ska ligga på en egen grupp och vara utrustat med en separat jordfelsbrytare, som en laddbox.

Det återstår för Elsäkerhetsverket att besluta om belastningen av anläggningen med elbilsladdning innebär en sådan förändrad användning. Om ett sådant beslut skulle bli aktuellt får det konsekvenser för många elbilsägare som då behöver hjälp med att bygga om sina anläggningar.

Med lägre effekt minskar belastningen
Olle Johansson, VD Power Circle

Power Circles vd Olle Johansson tycker att det är bra att Elsäkerhetsverket tar brandrisken på allvar, men han ser också problem med ett strikt förbud:

– Där bilen laddas mest, oftast hemma, tycker jag att det är självklart med laddbox. Men det finns gråzoner. Laddning i schukouttag kan behövas ibland, exempelvis i sommarstugan. Kanske är tydliga rekommendationer och bra konsumentinformation ett bättre alternativ att börja med. Väljer användaren att ladda med en lägre effekt, runt 6 A, minskar belastningen.

Källa: Ny Teknik

Fakta

Stöd till installation av hemmaladdare. Regeringen beslutade i december 2017 att införa stöd till installation av hemmaladdare. Det började gälla den 1 februari 2018 men gäller laddare som installerats från den 1 januari.

Stödet ger rätt till bidrag med upp till hälften av kostnaden för laddpunkten och indragning av el, som mest 10 000 kronor per fastighet.

Läs också: Ladda elbilen säkert – så gör du