HSB Värmland vinner Karlstad kommuns klimatpris

286
Torbjörn Nilsson (ordförande i miljönämnden), Annette Björkman (VD på HSB Värmland), Erik Stjärnborg (avdelningschef på HSB Värmland) och Per Wikstrand (förvaltningschef på HSB Värmland) Foto: Fredrik Karlsson, Solstafoto.

HSB Värmland är vinnare av Karlstads kommuns klimatpris 2018. Priset på 30 000 kronor delas ut för att uppmärksamma innovativa lösningar som minskar klimatpåverkan.

HSB Värmland har tagit initiativet till ett energiavtal som lett till stora energieffektiviseringar och sänkta energikostnader för deras medlemmar. För den bedriften vinner de Karlstad kommuns klimatpris på 30 000 kronor.

– Det är en stor ära för oss på HSB Värmland att få Karlstad kommuns klimatpris 2018. Sedan starten med de första avtalen 2009 har vi, fram till idag, över 130 föreningar runt om i landet som kunder. Flest avtal har vi i Värmland, berättar Per Wikstrand, chef för den tekniska förvaltningen på HSB Värmland i ett pressmeddelande. Han menar att det som gjort det möjligt är framförallt kreativitet och ett otroligt driv bland medarbetarna.

Klimatpriset motiverar

– Att få Karlstad Kommuns klimatpris bidrar till att vi blir mer motiverade att tänka klimat och miljö framöver. För att HSB Värmlands energiavdelning skall vara intressanta för våra kunder i framtiden har vi en långsiktig plan för vidareutveckling av våra tjänster, säger Erik Stjärnborg, avdelningschef för HSB Värmlands energiavdelning och fortsätter:

– För oss är det viktigt att ha täta samarbeten med energibolagen. Genom arbetet med våra energiavtal sitter vi på information och data som de kan nyttja för att få en bättre totalförvaltning av energin. Vi är övertygade om att ett bättre samarbete, oss emellan, skulle få positiva effekter för samhället och miljön.

Erik Stjärnborg menar att genom smarta styrningar och lösningar kan man sänka effekttoppar för både el och värme. Han betonar också HSB:s arbete med solceller.

– Det är viktigt att vi har fokus på att välja produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt. Målet är också att bygga affärsmodeller där installationer av solceller blir riktigt lönsamt för våra kunder.

Prissumman på 30 000 kr har HSB Värmland valt att skänka till Naturskyddsföreningen för deras långvariga arbete med att öka människors medvetenhet om fördelarna med en hållbar livsstil.