Hur gör man äldre byggnader energieffektiva?

2269
Förskolan Anna i Stockholm
K-märkta förskolan Anna i Stockholm

Det pratas om energieffektiva nybyggen för att klara framtida energimål. Men hur gör man med äldre eller K-märkta byggnader? Docent Pär Johansson på Chalmers förklarar.

Även äldre och K-märkta byggnader kan energieffektiviseras utan att kulturhistoriska värden går förlorade. Men det är svårt att ge generella svar på vilka metoder man bör använda, menar Pär Johansson, docent vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola.

– Varje byggnad har sina egna möjligheter och begränsningar. I vissa fall kan det vara lämpligt att åtgärda ventilation och installationssystem vilket kan ge stor besparing utan att skada byggnadens utseende. I andra fall är det mer komplicerat och det krävs större åtgärder på byggnadens klimatskal; väggar, grund och tak.

Pär Johansson menar att den största utmaningen är att det ofta saknas tillräckligt med underlag för att resultatet ska bli så bra som man hoppas. Han betonar vikten av att det måste finnas kunskap om hur byggnaden fungerar och i vilket skick de olika delarna är i.

– Äldre byggnader har ofta lappats, lagats och förändrats över åren och det finns alltid en risk att man hittar oväntade överraskningar när man sätter igång med en energieffektivisering.

LÄS ÄVEN: 10 knep för att minska din energikonsumtion

Pär Johansson, Docent på Chalmers

Olika metoder 

Vilken metod för energieffektivisering man väljer att använda beror i första hand på byggnadens förutsättningar.

– Små insatser såsom att åtgärda luftläckage kring fönster, ventiler och dörrar kan ge stor energibesparing och dessutom bidra till behaglig temperatur och minskat drag. Men då är det viktigt att kontrollera att det finns tillräckligt med ventilation så att man inte riskerar för höga fuktnivåer inomhus, vilket kan leda till mögel och andra skador på byggnaden.

En annan effektiv metod är att renovera fönstren och installera ett extra isolerglas på insidan.

– Men om det handlar om större åtgärder på väggar, grund och tak kan det vara bra att komplettera med ett extra isoleringsskikt. Se bara till att isoleringen installeras helst på utsidan av konstruktionen så inte fuktnivåerna i byggnaden ökar, säger Pär Johansson.

LÄS ÄVEN: Framtidens smarta byggnader kan prata med varandra

Lyckade projekt

I Göteborg där Pär Johansson forskar finns flera lyckade projekt.

– Vi har följt ett antal projekt där syftet har varit att ”återskapa” kulturvärden som gått förlorade i tidigare renoveringar. Resultaten har visat att det går att energieffektivisera samtidigt som kulturvärden värnas. Ett exempel är byggnaden på Qvidingsgatan 10 i Kålltorp samt Bockhornsgatan 7 i Majorna.

Även i Stockholm finns flera lyckade projekt. Petter Ekevärn, projektutvecklingschef på fastighetsbolaget Vectura berättar om deras projekt i norra Djurgårdsstaden.

–  Det är en före detta blåklassad förrådsbyggnad från 1909 som moderniserats och blivit en förskola. Vi har lagt stort fokus på att bevara antikvariska värden. Samtidigt certifierar vi fastigheten enligt ”Miljöbyggnad Silver”, men med ännu högre ambitionsnivå för bland annat energiförbrukning, ljudmiljö och fuktkontroll.

Petter Ekevärn berättar att för energianvändning ska byggnader ligga på max 70 procent av gränsvärdet enligt Boverkets byggregler.

– Det är ganska tufft att klara för en renovering av ett gammalt hus. För att nå det har en geoenergi-anläggning byggts med bergvärme/bergkyla, effektiv ventilation och uppvärmning, samt en hög nivå på isolering och fönster.

LÄS ÄVEN: Anders i Dalarna byggde ett energisnålt hus

Teknik och kunskap finns

Pär Johansson vid Chalmers ser ljust på framtiden vad gäller energieffektivisering av äldre byggnader men anser att finansieringsdelen måste bli enklare för fastighetsägarna.

– Äldre byggnader står för en stor andel av energianvändningen i Sverige. Idag säger lagstiftningen att en renoverad byggnad i princip ska uppfylla nybyggnadskrav vilket sällan är ekonomiskt för fastighetsägarna. För att fler byggnader ska kunna energieffektiviseras skulle n

Pär Johanssons personliga åsikt är att det inte är rimligt att alla äldre byggnader måste uppfylla de senaste miljökraven. Han tycker att det måste avgöras från fall till fall.

LÄS ÄVEN: 5 tips så flyttar du smartast – checklista

FAKTA:

Flyttar du till ett äldre och/eller k-märkt boende och vill energieffektivisera är Pär Johansson råd att först och främst ta det försiktigt och läsa på eftersom mycket kan gå fel.

ICHB heter ett informationscenter där privatpersoner och BRF:er kan hitta mer information om detta.