Idre Himmelfjäll får miljövänligt aktivitetscenter

319
Himmelfjells nya aktivitetscenter blir en viktig plats för möten, gemenskap och service. Byggnaden kommer att utrustas med både jordvärme, värmepumpar och solceller. Foto: Idre Himmelfjell.

Idre Himmelfjäll växer i rask takt inför öppningen i december 2019. Och nu har region Dalarna beviljat ett investeringsstöd på 8,5 miljoner till ett nytt aktivitetscenter med miljöprofil.

Ellevio har haft ett stort elektrifieringsprojekt i Idre Himmelfjäll som fortfarande pågår och vi har tidigare berättat att det ska byggas ett samiskt kulturhus.

Men kulturhusprojektet har skjutits på framtiden på grund av finansieringsskäl, vilket gjorde att Idre Himmelfjäll tvingades ta fram en egen lösning, skriver dt.se. Nu har dotterbolaget Topphedenbacken AB beviljats ett investeringsstöd av Region Dalarna till ett aktivitetscenter.

Energieffektivt

– Aktivitetscentret blir en viktig plats för möten, gemenskap och service på Himmelfjäll. Dessutom energieffektivt – vilket Region Dalarna och EU:s strukturfonder prioriterar högt, säger Birgitta Sacrédeus, (KD) regionråd för regional utveckling, till dt.se

Det nya aktivitetscentret är kostnadsberäknat till 24,5 miljoner kronor och Region Dalarna och EU:s strukturfonder har beviljat 8,5 miljoner för projektet.

Byggnaden kommer att utrustas med både jordvärme, värmepumpar och solceller.
– Utan det bidraget hade vi inte klarat av att uppföra byggnaden med den miljöprofil den nu får i form av material och energiåtgärder, säger Torbjörn Wallin, vd på Idre Himmelfjäll och berättar att han beräknar att aktivitetscentret står klart till vinter 2020–2021.

Vad gäller Sapmi Lodge är det fortfarande ett levande projekt.
– Vi välkomnar mer än gärna en satsning på ett Sapmi Lodge när Idre Himmelfjäll växer, avslutar Torbjörn Wallin.

Källa: dt.se