Investering i elnät öppnar upp för tillväxt och förnybar energi

952
elnätsledningar
Luftburna elnätsledningar
Stockholm växer och efterfrågan på el i regionen ökar. Men tillväxten riskerar att hämmas på grund av kapacitetsbrist, det vill säga det är redan nu för trångt i befintliga elnät. Elnätet behöver förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser och hållbar energi. För att stockholmarnas vardag och vår värld ska hålla även om tio, femtio och hundra år har vi börjat bygga framtidens elnät.
Effekter för privatpersoner och samhälle

Under perioden 2019 till 2022 ska Ellevio bygga en ny kabelförbindelse mellan Beckomberga (Bromma) och Bredäng (söder om Stockholm). Befintliga luftledningar, som idag hänger i upp till 40 meter höga stolpar, ska ersättas med kablar i marken med större kapacitet. Projektet innebär stora förändringar för både elnätskunder, närboende och samhälle.

– För kunder och närboende innebär detta att de ledningar som tidigare varit synliga kommer att grävas ner under marken, vilket leder till att mark kommer att frigöras åt Stockholm Stad och så småningom bebyggas, kanske med bostäder, parker, idrottsplatser och annat som Stockholmarna behöver, säger Jenny Nilander, projektledare på Ellevio.

Påskyndar energiomställningen

Stockholm har inte bara en hög tillväxt att hantera, man har också satt ambitiösa klimatmål för framtiden. Ett av målen är att Stockholm är fossilbränslefritt 2040 och för att nå det spelar elen en betydande roll. Projektet Beckomberga – Bredäng kommer att bidra till ökad kapacitet genom att öka effekten som körs i kablarna. På detta sätt skapar Ellevio goda förutsättningar för elektrifieringen av industrin och att fler eldrivna fordon kan laddas och köras i Stockholm.

Vill du veta mer?

För frågor och mer information om projektet, välkommen att mejla oss på webb@ellevio.se