Kanarieön som vill bli självförsörjande på förnybar el

613
På en kulle en bit från vattnet står 5 vindkraftverk på vardera 2.3 MW. Det som är alldeles unikt i energisystemet är det magasin eller ”vulkanbatteri” som kan lagra energin de dagar det blåser mer än vad ön behöver.

På kanarieön El Hierro är vädret blåsigt, terrängen nästintill ogästvänlig och stränderna få. Ändå vallfärdar politiker, ingenjörer och turister hit för att utforska öns unika energisystem. Med hjälp av vatten- och vindkraft samt en högt belägen vulkan siktar El Hierro på en helt grön energiförsörjning.

Att få energi till en ö kan vara kostsamt – det kan exempelvis ske med en elkabel på havets botten eller genom olja som måste skeppas dit. En ö är därför en idealisk plats för att ställa om till egenproducerad, förnybar energi. Här är ofta förutsättningarna för vind- och solel betydligt mer gynnsamma än på fastlandet.

Läs också: Filmtips! Ung pojke bygger vindkraftverk i Malawi

En ö där man kommit långt i sin gröna energiförsörjning är El Hierro, den minsta av de fem Kanarieöarna, med en yta på 268 km2 och 11 000 invånare. Här tog man redan år 1997 fram en omfattande miljöplan och började satsa på hållbar turism. Unesco har dessutom utnämnt ön till biosfärreservat och geopark, där 60 procent av öns yta får inte exploateras.

Ett unikt vulkanbatteri

På en kulle en bit från vattnet står 5 vindkraftverk på vardera 2.3 MW. En vanlig dag motsvarar vindkraften ungefär El Hierros elbehov, som peakar kring 7.5 MW. Ön har så många som 3 500 vindtimmar per år.

Det som är alldeles unikt i energisystemet är det magasin eller ”vulkanbatteri” som kan lagra energin de dagar det blåser mer än vad ön behöver. Dessa dagar pumpas vatten upp från en nedre damm till en övre damm belägen i en av öns vulkankratrar.

– Vi använder överskottet från vindkraften till att pumpa upp vatten från en damm här nere till den stora reservoaren i vulkanen 700 meter upp. När det inte blåser släpper vi ned vattnet genom turbinerna och kan fortsätta leverera förnybar el. Och nu går anläggningen för fullt, säger Alberto Castaneda, driftansvarig på kraftverket Gorona del Viento, till svd.se.

Större fallhöjd ger mer energi

I Sverige är det älvarna som fungerar som magasin när det kommer till vattenkraft. Men grundprincipen är i stort densamma – kraftverken utnyttjar vattnets lägesenergi mellan två nivåer och ju större fallhöjd, desto mer energi. Vattnet får passera genom turbiner som driver generatorer där elen alstras.

Enligt Fores.se var El Hierros elproduktion till 96 procent fossilfri i juli förra året. Men för att kunna uppnå 100 procent konstant förnybar elkraft behövs komplement till vinden och vattnet. Att utveckla mer solenergi, geotermisk energi och vågenergi utgör nästa etapp.

Eftersom Spanien har samma elpris över hela landet har lokalbefolkningen inte kunnat dra nytta av öns gröna energiomställning, åtminstone inte ekonomiskt. Men nyttan är tydlig i klimathänseende – uppemot tiotusen liter olja per dag som inte längre används och cirka 25 000 ton CO2 årligen i minskade utsläpp.

Då vinsterna inte kan användas för att sänka elpriset jobbar Amos Luth, VD för öns turism- och näringslivsorganisation, för att de istället ska användas till exempelvis delfinansiering av elbilar och subventionerad hyra till dem som har det sämst ställt på ön.

Källa: Fores.se och Svd.se
Läs också: Konstgjord vindkraftö planeras i Nordsjön