Koldioxidutsläppen fortsätter att öka globalt

201
2017 ökade utsläppen och 2018 är den ännu högre. Främsta anledningen anses vara en stadig ökning av kol-, olja- och gasanvändning i världen.

Mellan år 2014 till 2016 låg koldioxidutsläppen i världen relativt stilla. Men nu har de ökat två år i rad. Detta enligt den nya forskningsrapporten Global Carbon Project.

Sedan fjorton år tillbaka tar forskningsinitiativet Global Carbon Project årligen fram siffror på världens koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Forskningsrapporten är i sin tur sponsrad av FN-initativet Future Earth.

Enligt Global Carbon Project steg utsläppen i världen med 1,6 procent under 2017 och under 2018 steg siffran ytterligare. Forskarna uppskattar att de sammanlagda utsläppen av koldioxid i atmosfären ökade med 2,7 procent 2018 jämfört med 2017. Totalt handlar det om 37,1 miljarder ton – vilket är rekordhöga siffor.

– Ökningen av utsläppen 2017 kan ses som en engångsföreteelse men ökningstakten för 2018 är ännu högre. Det är kristallklart att världen hittills misslyckats styra in på en kurs som överensstämmer med målen i Parisavtalet 2015, säger Glen Peters, en av medförfattarna till rapporten, i ett uttalande.

Den främsta anledningen anses vara en stadig ökning av kol-, olja- och gasanvändning i världen.
– Trots den snabba tillväxten av utsläppssnåla teknologier som sol- och vindkraft, elfordon och batterier görs inte i närheten så mycket som skulle behövas för att stödja riktlinjer som begränsar mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären, säger Glen Peters i ett uttalande.

Mest utsläpp i Kina

Mest utsläpp sker i Kina. Landet, som står för drygt en fjärdedel av världens utsläpp, ökade sina utsläpp med omkring 4,7 procent. I USA har utsläppen minskat stadigt sedan 2007 men ökade med cirka 2,5 procent under 2018. Enligt studien beror detta framförallt på väderförhållanden. Mer kylning har krävts under varma månader och mer uppvärmning under kalla perioder.

När det kommer till Sverige ser utsikterna lite mer lovande ut. Tillsammans med 18 andra länder har vi minskat våra koldioxidutsläpp utan att bruttonationalprodukten också minskat. Vad gäller EU som helhet har forskarna noterat en liten minskning för 2018, med 0,7 procent.

Om rapporten:

Rapporten tas fram av 76 forskare vid 57 forskningsinstitut i 15 länder världen över.
Global Carbon Project ingår som ett forskningsprojekt under det globala forskningsnätverket Future Earth.