Konstgjord vindkraftsö planeras i Nordsjön

1318

Ett internationellt projekt, med den nederländska elnätsoperatören Tennet i spetsen, vill satsa storskaligt på vindkraft till havs. Nu planeras en konstgjord ö i Nordsjön som ska förse miljontals människor med förnybar el.

Om det finns ett stort lokalt motstånd mot fler vindkraftverk på land och de kustnära områdena redan har byggts ut, var kan man då kunna bygga ut vindkraften?

Ett internationellt samarbete i Nordeuropa tror sig ha hittat lösningen. De tittar just nu på möjligheten att använda konstgjorda öar till havs som distributionshamnar för el från vindkraftverk.

Planen är att den konstgjorda ön ska konstrueras vid Doggers bankar – ett 17 600 kvadratkilometer stort och nästan 300 kilometer långt grund i Nordsjön, cirka 54 sjömil öster om norra England. Doggers bankar är egentligen en morän som blev till under den senaste istiden och består i stort sett bara av sand. Området delas mellan Storbritannien, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Kräver koordinering

– Vi ser en möjlighet för en internationellt koordinerad, storskalig satsning på vindkraft, som inte är kustnära, i Nordsjön. Vi vill utforska och utveckla en möjlig infrastruktur som både kan fungera som stöd till vindkraftutbyggnader men även som en koppling mellan marknader, berättar Peter Larsen, projektledare på Energinet i Danmark, till Teknisk Ukeblad.

De vindkraftverk som byggs runt den konstgjorda ön ska med hjälp av flera överföringskablar kunna leverera ström till den marknad där behovet är som störst vid varje tidpunkt. Det kommer dock kräva en koordinering som ännu inte finns.

– Mot slutet av 2018 bör vi ha en bra översikt över tekniska möjligheter, potentiella kostnader och fördelar, de samhällsekonomiska aspekterna och eventuella utmaningar så att vi kan sluta med att bara bygga ut vindkraften nationellt, och hellre kunna nyttja de eventuella synergierna ett sådant samarbete kring Nordsjön kan ge, säger Peter Larsen.

Fakta

Projektet är ett samarbete mellan den nederländska elnätsoperatören Tennet, Energinet i Danmark, Tennet i Tyskland samt nederländska Gasunie och Rotterdam hamn.

Källa: Teknisk Ukeblad och Ny Teknik