Ladda elbilen säkert – så gör du

4475

Laddning av fordon kräver stora strömstyrkor och använder du ett vanligt eluttag kan det innebära säkerhetsrisker. Med en laddbox på väggen eller på en stolpe i anknytning tillparkeringen kan du ladda elbilen både snabbt och säkert.

Vid köp av en elbil medföljer ofta en laddkabel som går att använda i ett vanligt hushållsuttag, ett så kallat schukouttag. Men ur ett säkerhetsperspektiv är denna typ av laddning inte att rekommendera. Enligt Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket, är dessa uttag främst gjorda för kortare belastningar och klarar inte den kontinuerligt höga belastningen som laddningen medför.

Mikael Carlson, teknisk expert, Elsäkerhetsverket.

– Ett vanligt motorvärmaruttag kanske ligger på en hög belastning i max tre timmar, men elbilen gör det kanske under drygt 12 timmar. Det ger en snabbare åldring av materialen och därmed en högre risk för överhettning, i uttaget eller i elanläggningen, säger Mikael Carlson och fortsätter:
– Vill man ändå använda ett schukouttag bör man kontakta ett elinstallationsföretag för att kontrollera att uttaget och den bakomliggande elanläggningen klarar av belastningen från elbilen.

Snabbt och säkert med laddboxar

En laddbox är en box som sätts upp på väggen eller på en stolpe i anknytning till bilens parkering. Laddboxar är specifikt utformade för laddning av laddbara fordon, vilket gör dem till säkra val. De har inbyggd aktiv säkerhet, vilket bland annat innebär att strömmen kan slås på först när alla kontakter är ihopkopplade. Vid laddning i ett vanligt vägguttag tillåts inte laddningen uppnå maximal styrka. Laddboxar möjliggör högre laddeffekter vilket leder till en betydligt snabbare laddning.

Låt ett proffs göra jobbet

Priset för en laddbox ligger på 5 000–12 000 kronor. Om du väljer en variant med integreratwifi kan du exempelvis starta, stoppa och tidsbestämma laddningen via mobiltelefonen. Därtill kommer kostnaden för installationen som alltid ska göras av ett elinstallationsföretag. I Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget kan du kontrollera att företaget som du tänkt anlita finns i Elsäkerhetsverkets register.

Källa: Elsäkerhetsverket och Emobility.se