Ladda-hemma-stödet är tillbaka

2123
Klimatklivet, där ladda hemma-bidraget ingår, har förstärkts med 750 miljoner och det går återigen att söka bidrag vid installation av en laddbox i anslutning till hemmet.

Nu finns det åter igen möjlighet för privatpersoner att ansöka om bidrag vid installation av laddpunkt för elbil eller elhybrid. Som mest kan du få 10 000 kronor i bidrag per fastighet.

Vid årsskiftet 2017/2018 införde regeringen en möjlighet för privatpersoner att söka bidrag vid installation av hemmaladdare för elbilar. Syftet var att gynna omställningen till hållbara transporter i Sverige. Intresset var dock mindre än förväntat och när 2018 led mot sitt slut hade bara 15 procent av årets pott betalats ut.

Läs också: Så fungerar laddboxar

Men nu får satsningen en ny chans. Klimatklivet, där ladda hemma-bidraget ingår, har förstärkts med 750 miljoner och det går återigen att söka bidrag vid installation av en laddbox i anslutning till hemmet.

Du kan söka bidrag för 50 procent av kostnaderna som rör själva laddstationen, materialet och installationen. Maximalt kan du få tillbaka 10 000 kr. Det är viktigt att du spara alla kvitton eftersom de behövs i ansökan.

Senast sex månader efter att installationen har slutförts behöver ansökan ha inkommit till Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets e-tjänst är det snabbaste och smidigaste sättet att söka. Väljer du att skicka din ansökan via e-post eller vanlig post blir handläggningstiden längre.

Här kan du läsa mer om förutsättningarna för bidraget och här kommer du direkt till ansökningsformuläret för Ladda hemma-stödet.

Källa: Naturvårdsverket

Fakta:

Riksdagen beslutade om vårändringsbudgeten den 18 juni 2019. Den 27 juni fick Naturvårdsverket möjlighet att börja betala ut bidrag för laddningsstationer.

Läs också: Elbilar för rookies – 10 frågor och svar