Londons röda dubbeldäckare blir elektriska

481
2019 kommer 68 nya elbussar att sättas i trafik. Bussen på bilden är inte en elbuss.

De traditionella röda tvåvåningsbussarna i London går över till elektrisk drift. 68 nya bussar kommer att sättas i trafik efter sommaren 2019. Sedan två år tillbaka provtrafikerar redan fem el-dubbeldäckare Londons gator.

Fem batteridrivna dubbeldäckare trafikerar idag linje 98. De nya helelektriska linjerna blir nr 43 från London Bridge till Friern Barnet i norra London och nr 134 från North Finchley till Tottenham Court Road.

Ordern på de nya bussarna tillkännagavs av Londons borgmästare Sadiq Khan med anledning av en nationell luftkvalitetskonferens.

– Bussen har en avgörande roll för att minska beroendet av bilar i London. Den här ordern på den enskilt största flottan av elektriska dubbeldäckare i Europa kommer att bidra till att minska utsläppen i huvudstaden. Elbussar är bra för luftkvaliteten och förbättrar kundupplevelsen med mindre buller och vibrationer, menade Sadiq Khan.

Satsningen innebär att antalet elektriska dubbeldäckare i London kommer att mer än tiofaldigas. År 2020 förväntas hela dubbeldäckarflottan vara sammansatt av elektriskt drivna bussar. År 2037 kommer alla bussar i London (cirka 8 000) att vara av nollutsläppsvarianter.

Källor: energinyheter.se, bussmagasinet.se