Ludvika planerar för mikronät

846

Trenden med mikronät, alltså små och lokala elnät blir allt tydligare. Nu planerar Ludvika att hoppa på trenden.

Att kunna förse en kommun med ström är viktigt av många olika anledningar. När Ludvika kommun för tio år sedan gjorde en riskanalys började diskussionerna kring att hitta alternativa lösningar för att få igång elförsörjningen så fort som möjligt efter elavbrott.

Ludvika långt framme

Ludvika är långt framme när det gäller hållbara lösningar, här finns ett vattenkraftverk och det finns planer på att förse sporthallen med solceller. Nu undersöker man möjligheterna att koppla ihop anläggningarna med batterier för att på så sätt kunna lagra elen, skriver Ny Teknik.

Tekniska utmaningar

Det finns dock några utmaningar, förutom att hitta lösningar för att lagra elen. Att kunna starta från ett strömlöst nät är nämligen inte helt enkelt.
– De tekniska utmaningarna handlar dels om att hitta en säker lösning för att starta från ett helt strömlöst nät och dels om att ha rutiner och utbildad personal som kan göra den aktiva omkopplingen i driftcentralen den dagen strömavbrottet inträffar, säger Lisbeth Söderling, konsult på det regionala utvecklingsbolaget Samarkand till Ny Teknik.

Fler vill bli självförsörjande

Enligt tidningen räknar Samarkand med att mikronätet kommer att kosta mellan 5 och 8 miljoner kronor. Hittills har bolaget sökt 450 000 kronor från Energimyndigheten för att projektet. Det finns mycket som tyder på att trenden med mikronät ökar i samband med att alltfler vill vara självförsörjande vad gäller el. En av orsakerna kan antas vara en orolig omvärld, en annan att elbilarna blir allt vanligare.