Lyckad premiär för militärens solcellspark i Skövde

406
I solparken finns totalt 1 600 stycken solpaneler som tillsammans förväntas producera elström motsvarande en årsförbrukning för cirka 35 normalvillor. Bilden visar inte solcellsanläggningen i Skövde.

Fortifikationsverkets första solcellsanläggning är invigd och parken har producerat mer el än förväntat. Redan första månaden producerades mer än 92 000 kilowattimmar. Nu planeras för tre nya parker i Sverige.

Tidigare i år skrev vi om att Fortifikationsverket bygger en solcellsanläggning i Skövde. Solparken på 7 500 kvadratmeter vid Segertorpsrondellen är myndighetens första i Sverige.
Sedan några månader tillbaka är anläggningen i drift och vårens soliga väder gav parken en mycket positiv start.

Det var av stor betydelse att solparken togs i bruk redan på våren eftersom solpanelernas effekt minskas av sommarvärme. Det skriver Skaraborgs Läns Tidning.

– Verkningsgraden sjunker med stigande temperatur. Den bästa effektiviteten är vid klart och kallt väder, säger projektledare Lars Persson, till Skaraborgs Läns Tidning.

Men en fördel med sommaren är att dagarna är längre och då kan solpanelerna producera el under fler timmar.

I solparken finns totalt 1 600 stycken solpaneler som tillsammans förväntas producera elström motsvarande en årsförbrukning för cirka 35 normalvillor. Det motsvarar cirka fem procent av den totala elförbrukningen för Skövdes garnison. Panelerna beräknas ha betalat sig inom tio år genom de besparingar som blir en följd av minskade elinköp.

Utvärdering först – sedan fler parker

De erfarenheter solparken i Skövde ger ska utvärderas och sedan är planen att bygga ytterligare tre anläggningar i Såtenäs, i Karlsborg och på Gotland.

Fortifikationsverket vill dock vara helt säker på att de inte stör någon annan kommunikation och det är därför anläggningen i Skövde har byggts en bit från själva garnisonen.

Det finns inga sådana indikationer men man vill ändå undersöka om solparken kan orsaka störningar på kommunikationssystem genom att generera antennsignaler.

Källa: Sklt.se